• จป.วิชาชีพ
 • มีความรู้กฏหมายความปลอดภัย กฏกระทรวง
 • มีวุฒิภาวะความเป็นผู้นำสูง แก้ปัญหางานได้ถูกต้อง

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • ประสบการณ์บริหารการก่อสร้างอย่างน้อย 7 ปี
 • มี กว.วิศวกรรมโยธา
 • มีความก้าวหน้าสูงและสวัสดิการดีเยี่ยม

3 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or above in Engineering degree
 • Over 10 years of maintenance in biomass powerplant
 • Strong in people management skill.

12-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor or above in Engineering degree
 • Over 10 years in biomass / powerplant
 • Strong in people management skill.

12-Nov-19

 

Applied
 • มีประสบการโรงไม้สับ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ในด้านการคัดเลือกและการบริหารวัตถุดิบ
 • ทำงานที่จังหวัดหนองบัวลำภู

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • ปวช. สาขาเขียนแบบ, ช่างอุตสาหกรรม
 • ประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปี
 • อ่านแบบ / เขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Experience in tunneling, underground mine project
 • experience in construction project management
 • operation workflow system and standard procedure

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Instrumentation & Control
 • DCS, PCL, SCADA, MES
 • Technical Engineering

08-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor Degree in Civil Engineering
 • 3 years of experiences in civil or construction
 • professional practice license of Civil engineer

08-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • ระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
 • เมคคาทรอนิกส์
 • อิเล็กทรอนิกส์

06-Nov-19

 

Applied