Job title, keyword or company
  Suggestions will appear below the field as you type
  1-30 of 385 jobs
  Chanwanich Group's banner
  Chanwanich Group's logo
  PhrapradaengTHB 20K - 25K /month
  • ป.ตรี สาขาอุตสาหการ หรือการผลิต
  • มีประสบการณ์ในสายงานผลิต 1+ ปี
  • ทำงานที่โรงงานพระประแดง วัน จ-ศ.และเดือนละ 2 เสาร์
  Kim Pai's banner
  Kim Pai's logo
  Bangkor-laemTHB 16K - 35K /month
  • ประสานงานและจัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน
  • สามารถเป็นวิทยากรภายในได้
  • สามารถใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ได้
  Lalin Property Public Company Limited's banner
  Lalin Property Public Company Limited's logo
  Ratburana
  • รายได้ดี สามารถเลือกทำเลที่สนใจได้
  • มีหลายตำแหน่งที่ใกล้เคียง รับหลายอัตรา
  • สัมภาษณ์แล้วรู้ผลทันที
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  Yannawa
  • ประสบการณ์ QA / HSE / Chemical 5 ปีขึ้นไป
  • จบปริญญาตรีสาขา วิศวกรรมเคมี
  • สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร
  SGS (Thailand) Limited's banner
  SGS (Thailand) Limited's logo
  YannawaTHB 20K - 30K /month
  • มีรถยนต์ส่วนตัว
  • ตรวจสอบระบบการทำงานตามมาตรฐานต่างๆ
  • จัดทำรายงาน
  Sunny Valves And Intertrade Co., Ltd.'s banner
  Sunny Valves And Intertrade Co., Ltd.'s logo
  YannawaTHB 20K - 25K /month
  • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 1 ปี
  • มีทักษะภาษาอังกฤษดีและสามารถสื่อสารได้ดี
  • ปริญญาตรีด้านวิศวะ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s banner
  Siam Paragon Development Co., Ltd.'s logo
  Klongsan
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปฏิบัติการพิเศษ
  • ปฎิบัติงานและการตรวจความปลอดภัยในพื้นที่
  • ผ่านหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ
  Dplus Intertrade Company Limited's banner
  Dplus Intertrade Company Limited's logo
  Phrapradaeng
  • ต้องการเติบโต ในสายFactory คู่กับการเรียนรู้ธุรกิจ
  • ทำงานโรงงานไม่ไกลกรุงเทพฯ พาสู่มาตรฐานสากล
  • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้
  Next