• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • เป็นผู้ควบคุมระบบ ISO14001 และ EIA
 • เป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำ กากอุตสาหกรรม และอากาศ

12 hours ago

THB16k - 25k /month

Applied
 • 4+ years experiences in Sales representative field
 • selling Oil, Lubricants, Automotive parts Business
 • Able to travel upcountry: South Part

15-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Crane Maintenance
 • Mechanical Engineering
 • Booster Compressor

13-Feb-20

 

Applied
 • Sales Engineers of Southern (Songkhla Base)
 • At least 1-5 years of sales
 • Oil & Gas, Petrochemical & Refinery

13-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • ออกแบบ วิเคราะห์การผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • ออกแบบสายงานเพื่อให้ได้ปริมาณผลผลิตสูงที่สุด
 • ทำงานใกล้บ้าน สวัสดิการดี ที่ อ.สิงหนคร จ.สงขลา

13-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Fully conversant with the relevant codes
 • Own and lead the project issues and needs relating

12-Feb-20

 

Applied
 • Diploma or higher in Electrical or Engineering
 • Relevant experience in cased hole tool maintenance
 • Basic understanding of cased hole wellsite

12-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor of Engineering
 • 0-3 years working in manufacturing environment
 • Good command of written and spoken English

11-Feb-20

THB25k - 30k /month (negotiable)

Applied
 • วิทยาศาสตร์ เคมี, ชีววิทยา, เทคโนโลยียาง
 • ประสบการณ์ด้านงานคุณภาพหรือระบบคุณภาพ 2ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์โรงงานถุงมือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • สาขาวัสดุวิทยาศาสตร์เคมี อุตสาหกรรมเกษตร
 • ประสบการณ์งานPackaging หรืองานที่เกี่ยวข้อง 2ปี
 • มีประสบการณ์โรงงานถุงมือจะพิจารณาเป็นพิเศษ

11-Feb-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • 10+ years experience in gas compressor
 • Supervisory experience

11-Feb-20

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส./ปริญญาตรีสาขาช่างไฟฟ้ากำลัง
 • ความเชี่ยวชาญด้านงานไฟฟ้า
 • สามารถอ่านแบบไฟฟ้าได้

03-Feb-20

 

Applied