• เพศชาย - อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถปฏิบัติงานที่ นครศรีธรรมราช ( หัวไทร )

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย - อายุ 22 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย ไม่มีภาระผูกพันทางทหาร
 • ประสานงานระหว่างบริษัทฯกับโรงเรียนในโครงการ
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี

19-Sep-17

 

Applied
 • 3 years’ experience in managing safety
 • Occupational Health, Safety and Environment
 • Good command of English

19-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย / มีไหวพริบ ทักษะในการพูด และประสานงาน
 • ปริญญาตรีสาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า,เครื่องมือวัด
 • สามารถขับรถยนต์ได้ มีความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์

18-Sep-17

 

Applied
 • Salary 65-75K, Nakhonsitha, B. Engineering
 • Experience in wind turbines & power plant
 • Experience managing safety programs, LOTO, Electri

18-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Mechanical Engineering
 • Handling sales in specific delegated markets
 • Dealing with customers’ product complaints

18-Sep-17

 

Applied
 • base in Bangkok or South of Thailand
 • Bachelor Degree in Mechanical Engineer or related
 • At least 3 or 5 years experiences in the related

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Plant manager / Project manager
 • Wind Energy, Wind Turbines, Power plant
 • Work location in Southern

14-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.