• มีความรู้โรงงานผลิตอาหารประเภทอาหารทะเลผลไม้แปรรูป
 • บริหารจัดการ การจัดหาจัดซื้อวัดถุดิบหลักอาหารทะเล
 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Offshore Well Operations
 • Well P&A Supervisor
 • Electric Line Supervisor

14-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Engineering or business related
 • 2-5 years’ experience in selling industrial
 • Sales and commercial background / skills

13-Nov-19

 

Applied
 • Engineering Degree
 • 5-10 years in project management
 • Work in south of Thailand

12-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?