• ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
 • วางแผนการผลิต วิเคราะขบวนการผลิต
 • ควบคุมการผลิต ติดตามขบวนการผลิต

4 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย , หญิง อายุ(ปี) : 25 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

10 hours ago

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี
 • สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

20 hours ago

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

23-Aug-17

 

Applied
 • Male or Female 25-35 years old
 • Degree in Safety Health & Environmental
 • safety health license is required

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Bachelor's degree in Electrical, Mechanical
 • Good knowledge of Mechanical Part
 • 5 -10 years experiences in Automation / PLC

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ฒิการศึกษา ม.6 ปวช ปวส ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เขียนแบบได้
 • ขับรถยนต์ได้

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • การศึกษา ม.3 - ปริญญาตรี
 • ขับรถยนต์ได้
 • ผ่านการเกณฑ์ทหาร

23-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree of Electrical /Mechanical
 • 5-1 years in food manufacturing
 • Strong working experience in Engineering, Safety

23-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุม / วางแผนงานในแผนกซ่อมบำรุงได้
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้ทันกำหนดเวลา
 • บริหารจัดการภายในแผนกซ่อมบำรุง

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย วุฒิ ปวส.ขึ้นไป อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนการผลิตโรงงาน
 • เคยเป็นหัวหน้าฝ่ายในโรงงานอุตสาหกรรม

23-Aug-17

 

Applied
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวส. - ปริญญาตรี
 • วิศวกรด้านการผลิต

23-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ประสบการณ์(ปี) : 1 - 3
 • ความอดทนสูง

23-Aug-17

 

Applied
 • Thai Male, age not over 45 years old
 • 10 years experience in Manufacturing Management
 • implementing or maintaining lean manufacturing

23-Aug-17

 

Applied
 • Thai, Chemical Engineer background is prefer
 • Exp in packaging coating for food&beverage
 • Good English, able to travel

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering
 • New Graduates will be consider
 • Knowledge in APQP/PPAP is advantage

22-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's / Master's in Industrial Engineering
 • Good command of English / excellent interpersonal
 • Able to work in Samut Sakorn Industrial Estate

22-Aug-17

 

Applied
 • 5+ years of work experience in Maintenance
 • Strong Leadership and Management Skills
 • Have knowledge for Safety Awareness

22-Aug-17

 

Applied
 • Age 30-40 years old
 • Bachelor ‘s degree in Electrical Engineer
 • 3 year Maintenance function or Electrical Services

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 5 years experience in defined ink technology
 • Degree in Scientific of Chemistry, Printing
 • Good English communication skill.

22-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีความรู้เรื่องเครื่องCNC
 • ขยัน เรียนรู้งานได้เร็ว มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
 • สามารถใช้งานโปรแกรมในการออกแบบ Autocad

22-Aug-17

 

Applied
 • ผ่านการอบรมจป.วิชาชีพหรือผ่านการอบรมเพิ่มเติม
 • ดูแล กำกับงานด้านความปลอดภัย ในโรงงานฯ
 • ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย

22-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาวิศกรรมเครื่องกล,อุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้าน SPC,QCC,ISO 9001,ISO14001

22-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ่นไป
 • วุฒิปริญญาตรี
 • มีใบอนุญาตแจ้งขึ้นทะเบียน จป. วิชาชีพ

21-Aug-17

 

Applied
 • Environment Health & Safety
 • Corporate Environment Health & Safety
 • Environment Health & Safety senior level

21-Aug-17

 

Applied
 • Able to work at Samutsakorn (Japanese Company)
 • Bachelor degree in Engineering
 • Have experience working in manufacturing area

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 18-30 ปี ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีรถจักรยานยนต์ และใบขับขี่รถจักรยานยนต์
 • ทำงาน จ.-ศ. 07.30-16.30

21-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor's degree in ME/Electrical Engineering
 • 8-13 yrs experience in chemical manufacturing
 • Must have skill in OEE

21-Aug-17

 

Applied
 • To manage and supervise maintenance service
 • Responsible for attainment of manufacturing
 • Provide input into setting the key performance

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical, Mechanical
 • Master's Degree in Business Administration
 • Excellent English Proficiency

21-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ควบคุมการผลิต (กระบวนการผลิตถังบำบัดน้ำเสีย)
 • วุฒิ ปวส. เทคนิคการผลิต, ช่างกลโรงงาน, ช่างเทคนิค
 • เพศชาย อายุ 21-35 ปี (ผ่านเกณฑ์ทหาร)

21-Aug-17

 

Applied
 • 3-5 Yrs experience in Electrical or Instrumental.
 • Experience in Project Management/Construction Mgt.
 • Able to work in Samutsakorn Plant.

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • 7-10 yrs exp. in project management & controlling
 • Familiar with Process Safety Management (PSM)
 • Project management skill

20-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male, age 37-43 years old
 • 10 years experience in Manufacturing Management
 • Able to work on Saturday

20-Aug-17

 

Applied
 • Able to use 3D program: Solidwork,Cimatron,AutoCAD
 • CAD/CAM Engineer
 • Bachelor Degree, New graduates are welcome

19-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Thai Male, age 37-43 years old
 • 10 years experience in Manufacturing Management
 • Able to work on Saturday

19-Aug-17

 

Applied
 • experience in All Engineer
 • Electrical Engineering, Mechanical Engineering
 • Project Management

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ปริญญาตรี,ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมเคมี
 • เพศชาย
 • ใช้คอมพิวเตอร์ MS-Office และ MS-Office

18-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประสบการณ์ 1ปีขึ้นไป
 • ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ
 • สามารถแก้ปัญหาตามสถานการณ์ต่างๆได้ดี

18-Aug-17

 

Applied
 • สัญชาติไทย ป.ตรี เทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
 • ป.ตรี เคมี วิศวกรรมอุตสาหการ การผลิต
 • ปสก.ตรงในสายงาน 10 ปี อยู่ในระดับหัวหน้างาน 5 ปี

18-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ชายหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • การศึกษา ปวช-ปวส สาขาไฟฟ้าหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป

18-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย
 • อายุ(ปี) : 25 - 35
 • ระดับการศึกษา : ปวช. - ปวส.

18-Aug-17

 

Applied
 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรม
 • ขยันและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย

18-Aug-17

 

Applied
 • ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานที่กำหนด
 • จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ
 • ประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบ หรือ ลูกค้า ในการแก้ไข

17-Aug-17

 

Applied
 • งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ไฟฟ้า อาคาร โทรศัพท์
 • จบวุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,ไฟฟ้า
 • มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

17-Aug-17

 

Applied
 • เพศ : ชาย
 • ป.ตรี สาขาวิศวกรรม เครื่องกลโรงงาน, อิเล็คทรอนิคส์
 • ความสามารถอ่านเอกสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

15-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี วิศวเคมี หรือ วิศวอุตสาหการ

15-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.