• ซ่อมจักรทั้งหมดใน line เย็บ
 • ม.6 - ปริญญาตรี
 • ชาย / หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลงานด้านสิ่งทอของบริษัทฯ
 • มีประสบการณ์ 2 - 5 ปี ขึ้นไป
 • ปวช. - ปริญญาตรี

23-Sep-17

 

Applied
 • ดูแลควบคุมหม้อไอน้ำ
 • มีใบอนุญาติควบคุมหม้อไอน้ำ
 • ชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

23-Sep-17

 

Applied
 • Personal mentoring from the top management
 • Positive working environment
 • Excellent benefit

23-Sep-17

THB20k - 30k /month

Applied
 • Personal mentoring from the top management
 • Positive working environment
 • Opportunities for enhanced learning

23-Sep-17

THB20k - 30k /month

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • มีประสบการณ์ทำงาน ตามงานตกแต่ง ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • สามารถเขียนแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • ควบคุมงานในไซร์งาน

23-Sep-17

 

Applied
 • ม.6 หรือปวส. ขึ้นไป
 • จัดตารางและควบคุมช่าง
 • อายุ 40 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี

23-Sep-17

 

Applied
 • มีประสบการณ์การทำงาน5ปีขึ้นไป
 • ปวช.,ม.6ขึ้นไป
 • มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า3เฟส

23-Sep-17

 

Applied
 • วุติปริญญาตรี ขึ้นไป
 • อายุ30 ขึ้นไป แต่ไม่เกิน 55 ปี
 • มีประสบการณ์ในการทำงาน อย่างน้อย 3 ปี

23-Sep-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป
 • ประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Project ,Auto CAD

23-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 3 mnts, Med.Ins., Prvd.F., OT, Transp.
 • International Power Plant Manufacturing
 • 1 year up Electrical Engineer

23-Sep-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรี ทางด้านไฟฟ้ากำลัง โยธา และเครื่องกล
 • เพศชาย สัญชาติไทย
 • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Minimum 3 years experience in mechanical or elec
 • Proficient in using AutoCAD program for designin
 • Driving license

22-Sep-17

 

Applied
 • Male or female, aged 30 – 38 years old
 • Degree/Master’s Degree of Engineering
 • 5 years of process instrumentation experience

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ป.ตรี ด้านเครื่องกล
 • ควมคุมงานระบบประกอบอาคารในโครงการก่อสร้าง
 • สามาถทำงานต่างจังหวัดและทำงานวันจันทร์ - เสาร์

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีขึ้นไป
 • ประสบการณ์ 5-10 ปี
 • มีใบ กว. จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

22-Sep-17

 

Applied
 • Structural Engineer
 • วิศวกรออกแบบโครงสร้าง
 • Design

22-Sep-17

 

Applied
 • At least 3 years’ of service engineering.
 • Able to work under pressure.
 • Good command in English.

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Design and Delvelop Packaging Machine
 • Benefit Health Insurance , Yearly bonus
 • GoodCommand in English work with Europian Engineer

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in related technical curriculum or equivale
 • 2-3 years experience in a manufacturing
 • Equipment Control- ensuring site equipment

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor or Masters’ degree in Chemical, Material
 • 2 years of industry experience in environmental
 • Experience in environmental compliance

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • degree or above in Mechanical or other
 • Good at strategic thinking and comprehensive
 • 5+ years bearing or industrial goods sales

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Posses Professional Safety License (จป.วิชาชีพ)
 • Experience at least 1-5 years as a Safety Officer
 • Degree in Occupational Health and Safety

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา สถาปัตยกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี

22-Sep-17

 

Applied
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ , วิทยาศาสตร์
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีทักษะด้านการขาย และมีความสามารถในการเจรจาต่อรอง

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ทำงานจันทร์-ศุกร์ หยุดเสาร์ อาทิตย์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ประกันสุขภาพ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ได้รับใบอนุญาต จป.
 • ประสานงานและรับรองเอกสารด้านความปลอดภัย
 • ดูเลงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จบ ป.ตรี-ป.โท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์
 • มีทักษะการพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษในระดับดี
 • ใช้โปรแกรม SolidWorks, AutoCAD ได้ จะพิจารณาพิเศษ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Male / Female, Age between 25 - 35 years old
 • Bachelor Degree or Master Degree in Engineering
 • 1-5 years experience in Instrumentation

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ปวช,ปวส,ปริญญาตรี,สาขาช่างไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 • มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • เพศชาย ไม่จำกัดอายุ

21-Sep-17

 

Applied
 • เชี่ยวชาญงานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 • มีใบกว.พิจารณาเป็นพิเศษ

21-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบใบสั่งผลิต สัญญาจ้างและงวดงาน
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้าง
 • มีประสบการณ์ 3-5 ปี

21-Sep-17

 

Applied
 • Plant & Production process management
 • Engineering and overall operation background
 • TQM , ISO, Lean, Six Sigma

21-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Engineering major Mechanical
 • 3 years exp. in selling/ marketing industrial
 • Wide business contracts of key personnel

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Building facility-related systems
 • Service and maintenance market
 • Annual operational and budget plans

21-Sep-17

 

Applied
 • จบปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 • ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ในการออกแบบและควบคุมงาน
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือ ใบ กว.

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปวส., ปริญญาตรี สาขาเครื่องกล, ไฟฟ้า
 • เตรียมข้อมูลแบบก่อสร้าง เช่น แบบ Shop Drawing
 • จัดทำแบบ As Built Drawing ของโครงการ

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • จัดเตรียมแบบก่อสร้าง และ Update แบบ
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมการก่อสร้าง 2 ปีขึ้นไป

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • B.Eng in Electrical, Mechanical
 • Exp. in Industrial Sales
 • Air compressor / purification system in background

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • ชาย/หญิง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
 • สามารถใช้ programmable logic controller (PLC) ได้

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • บ้านพักพนักงาน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • รถรับส่งพนักงาน

20-Sep-17

 

Applied
 • Male, Age 25-35
 • Experience in Air moving or Motors Industry
 • Has own car.

20-Sep-17

 

Applied
 • Thai National, Male or Female, age 22-30 years
 • Bachelor’s degree or higher in Engineering
 • Able to work in both domestic and internal

20-Sep-17

 

Applied
 • Male/ Aged more than 38 years old
 • Bachelor’s Degree or higher in related fields
 • At least 5years experienced in management

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า
 • มีความรู้โปรแกรม AUTO CAD จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20-Sep-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • สามารถเดินทางทำงานในกรุงเทพฯและปริมณฑลได้

20-Sep-17

 

Applied
 • Bonus 3 mths, Med.Ins, Prvd.F, COLA, Transp.
 • Waste Water System Manufacturing
 • Exp. in Electrical Design

20-Sep-17

 

Applied
 • Male, age 22 – 26 years old
 • Bachelor’s degree in Chemistry
 • New graduation are welcome

20-Sep-17

 

Applied
 • Programing experience in at C,Python,
 • Working knowledge of Arduino or Raspberry Pi
 • Experience 2- 5 in IT support or related field.

20-Sep-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.