• ติดตั้งแผงsolar cell Alternative energy
 • วิศวกรไฟฟ้า electrical engineer solar power
 • วิศวกรเครื่องกลพลังงาน เดินทางต่างจังหวัด SCADA

07-Nov-19

THB35k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • ปริญญาตรี - วิศวกรรมศาสตร์ สาขา โทรคมนาคม
 • สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์-สื่อสารโทรคม
 • RF - Optical

06-Nov-19

THB25k - 45k /month (negotiable)

Applied
 • มีทักษะในการบริหารจัดการงานโรงงานอุตสาหกรรม
 • หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความอดทนและทำงานเป็นทีม

06-Nov-19

Salary negotiable

Applied
 • Qualified to degree level in a related subject
 • 3-5 years working experience in quality control
 • Good English communications skills.

05-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s Degree in civil engineering or related
 • 2-5 years experiences of Civil engineering work
 • Can work with and read AutoCAD files

05-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?