• อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ปวช.-ปวส.สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือ ไฟฟ้าอิเลคทรอนิก
  • ประสบการณ์งานซ่อมบำรุงในโรงงานอุตสาหกรรม 2 ปี

14-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.