• เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
 • มีความรู้เรื่องระบบ GMP/HACCP/ISO
 • มีความมุ่งมั่น ทำงานเชิงรุก เพื่อป้องกันปัญหา

20 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
 • ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

24-Aug-19

 

Applied
 • service engineer for electrical equipment in MV/LV
 • on site service
 • experiences in Power product

23-Aug-19

 

Applied
 • Age between 30 – 35 years old.
 • Bachelor Degree in Engineering
 • Strong physical and mental health.

22-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Capability to work cross functional
 • 3D CAD modeling experience with Solidworks
 • Six Sigma or statistics experience desired

22-Aug-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • Purchasing
 • Raw Maeterials
 • Electronics

22-Aug-19

 

Applied
 • Background in Mechanical or Industrial Engineering
 • Electronic/HDD experience
 • HDD knowledge and good logical+analytic skills.

21-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • To QC the printers before sent to customer
 • Bachelor's degree
 • At least 1 years experiences in related

21-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor or Higher degree in Mechanical Engineer
 • At least 2 Yrs experience in Mechanical
 • Knowledge of the Factory Management Systems

21-Aug-19

 

Applied
 • World class manufacturing company
 • Global multinational company
 • Career progression

20-Aug-19

THB70k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Age 25-32, Thai nationality
 • Experience in Process Engineer/Production Engineer
 • Knowledge in mechanical drawing, Electrical wiring

20-Aug-19

 

Applied
 • ปริญญาตรี / โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการตรวจสอบภายใน
 • มีบุคคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี

20-Aug-19

 

Applied
 • Bachelor degree on Electrical/Electronic Engineeri
 • 3 years of experience as service engineer for indu
 • Basic knowledge of PLC

20-Aug-19

 

Applied
 • ความมั่นคง ในหน้าที่การงาน
 • ลักษณะงานเด่นชัด
 • มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

20-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor degree in Industrial Engineering
 • Experience in Industrial Engineer
 • Excellent in English

19-Aug-19

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s degree in Procurement or Engineering
 • 5 years’ experience in manufacturing firm
 • Excellent negotiating skills

16-Aug-19

Salary negotiable

Applied