• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมฯ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
 • มีประสบการณ์หรือความรู้ด้านการเขียนแบบ Auto CAD

16-Nov-19

Base salary + high commission

Applied
 • Working in International environment
 • Training and Coaching provided
 • Career Development Opportunities

15-Nov-19

 

Applied
 • เพศชาย / หญิง อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปี
 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ/สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ออกแบบกระบวนการผลิตอุตสาหกรรม กลาง/ใหญ่

14-Nov-19

 

Applied
 • Bachelor’s or master’s degree in engineering
 • Finance Evaluate skill & knowledge in LeanSixSigma
 • Good social skill & Good in English

13-Nov-19

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?