• ผู้ประสานงาน
  • Project
  • engineer

11-Nov-19

 

Applied
  • ปวช. สาขาเขียนแบบ, ช่างอุตสาหกรรม
  • ประสบการณ์ในการทํางานอย่างน้อย 1 ปี
  • อ่านแบบ / เขียนแบบด้วยมือและคอมพิวเตอร์ได้

09-Nov-19

Salary negotiable

Applied
  • Experience in servicing industrial equipment
  • Monitor customer repairs & warranty cover
  • Posses a driving licence and a car

07-Nov-19

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?