• ปริญญาตรี สาขาชีวอนามัย
 • มีหลักสูตรเกี่ยวกับคงวามปลอดภัยอาชีวอนามัย
 • ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร

23-Sep-17

 

Applied
 • achelor’s of Engineering; Aerospace, Mechanical
 • Experience in Engineering function in manufacturin
 • Design, maintain and improve the repair process of

22-Sep-17

 

Applied
 • Global leader in the electronics industry
 • Excellent career gowth opportunity
 • Collaborative working environment

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ ชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย หรือวิศวอุตสาหการ
 • ปฎิบัติงานที่คลังปทุมธานี

22-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศ : ชาย
 • อายุ(ปี) : 23 ปีขึ้นไป
 • ระดับการศึกษา : ปวช. ขึ้นไป

22-Sep-17

 

Applied
 • Electrical Service Engineer
 • Poultry Industry
 • Job in Pathumthani, Thailand

21-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิ ปวส.หรือปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี
 • ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ

21-Sep-17

 

Applied
 • ตรวจสอบเส้นทางการเดินรถของพนักงานขับรถ (GPS)
 • การศึกษาปริญญาตรี ด้านชีวอนามัย
 • จัดทำรายงานในแต่ละเที่ยวของแต่ละบุคคล

20-Sep-17

 

Applied
 • Bachelor’s Degree, in Chemical Science
 • Experience working with diverse audiences.
 • Possess good interpersonal

20-Sep-17

THB35k - 55k /month (negotiable)

Applied
 • New Grad. with Bachelor's of Any fileds
 • Manage Bill of material (BOM)in manufacturing
 • Good english skill and computer literacy

20-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Mechanical Service Engineer
 • Poultry Industry Job
 • Pathumthani, Thailand

19-Sep-17

Salary negotiable

Applied
 • Being leader of Project from Manufacturing Side
 • Interface with main project of Sony Mobile Corp.
 • Working 5 days with our local working hours,OT pay

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.