• วิศวกรอุตสาหการ
 • Industrial engineer
 • วิศวกรการผลิต

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Day to day problem solving of product quality
 • Improve productivity in assigned area
 • Ensure critical process control parameters

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Engineering Bachelor Degree in mechanical
 • Six Sigma Black Belt Certificate
 • A strong production engineering

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Ensure critical process control parameters
 • Ensure all equipment modification & any engineer
 • Day to day problem solving of product quality

7 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Age: 40-45 years old
 • degree of Industrial Engineer , Mechanical
 • Experience for metal processing industry

10 hours ago

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.

 • Age 37 - 42 years old
 • 10 yrs.experience in QA/QC of automotive business
 • Strong problem solving and Leadership skill

11 hours ago

 

Applied
 • Bachelor degree in Engineering preferred.
 • Fluent in English is a must. TS16949.
 • Experience in Plastic Injection and Assembly.

18 hours ago

THB90k - 120k /month (negotiable)

Applied
 • วิเคราะห์กระบวนการผลิต
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

16-Aug-17

 

Applied
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ
 • มีประสบการณ์ทางด้านพัฒนากระบวนการผลิต 1 ปี
 • ควบคุมการผลิตงานตัด,Punch,พับ

16-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย/หญิง อายุ 24 - 35 ปี
 • วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านพัฒนากระบวนการผลิต อย่างน้อย 1 ปี

16-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineer, Chemist.
 • At least 5 - 10 years experience in sales.
 • Having driving license.

16-Aug-17

 

Applied
 • Bachelor’s degree in Industrial Engineer
 • 5 years experience in laboratory management
 • Good Analytical and problem solving skill

16-Aug-17

 

Applied
 • Exp. PCB, Stamping, Injection, Welding, Machining.
 • Good command of English ISO 9001 and ISO/TS16949.
 • At least 3 years in Quality and Engineer Degree.

16-Aug-17

THB55k - 70k /month (negotiable)

Applied
 • Male/Female, Age 22 - 27 years old
 • degree in Production, Mechanical, Industrial
 • TOEIC Score at least 400 points

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Design, read and write Pattern Machine
 • Bachelor's degree in Engineering Mechanical
 • 0-5 years’ experience in engineering

16-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Female or Male; Age 25-35
 • degree in Mechanical Engineering
 • Experienced in New Model and/or Production

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Position Allowance: 2,500 baht.
 • Living & Meal Allowance
 • Bonus 5.2 month + 10k.

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • มีประสบการณ์ด้านแม่พิมพ์โลหะ อย่างน้อย 2 ปี

15-Aug-17

 

Applied
 • Control Production Performance on every process
 • degree in Engineering of Industrial Technology
 • 0-3 years experience of production/process

15-Aug-17

 

Applied
 • Engineering degree in mechanical, Industrial
 • Knowledge in GD&T, CAD/CAM, CMM, and CNC.
 • 3 years of experience in process or production.

15-Aug-17

 

Applied
 • สามารถอ่านแบบ Engineering Drawing ได้ดี
 • ปวสหรือปริญญาตรี สาขา เครื่องกล,วิศวอุตสาหการ
 • ปรับปรุงระบบการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

15-Aug-17

 

Applied
 • Male, age 36-40 years old
 • Degree in Engineering or Industrial fields
 • 7 years of experience in production management

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน , มีทักษะในการสื่อสาร
 • เครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับงาน Coating
 • สามารถคิดและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับงานกระบวนการผลิต

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • At least 3-5 years working experiences
 • Productivity management
 • Manufacturing engineering management

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree in Engineering or related fields
 • 5 years in Managerial level from Automotive.
 • Good command of English, Knowledge in TS16949.

15-Aug-17

THB55k - 90k /month

Applied
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

15-Aug-17

 

Applied
 • Degree in Industrial Engineering or related fields
 • Experience in Quality field in Automotive
 • Understand GD&T, familia with measuring equipment

15-Aug-17

 

Applied
 • Shipping Supervisor prefer Industrial Engineer
 • At least 2 years supervisory experience
 • Spare part, Material Control, Receiving functions

15-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Age up to 40 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering
 • 10 years work experience of Production Control

15-Aug-17

 

Applied
 • Age 33 - 43 years old.
 • Bachelor’s degree in Occupation Health & Safety
 • 10 Years experiences in Safety & Environment

15-Aug-17

 

Applied
 • Age 24 - 30 years old.
 • Bachelor’s Degree in Engineering field.
 • Having work experience in purchasing engineer

15-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female, Thai Nationality, 40-45 years old
 • Bachelor's degree in Industrial or Mechanical
 • 5-7 years working experience as production Manager

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Equipment Engineer, Maintenance Engineer
 • Product development, Industrial Automation
 • Machine set up, Machine design, PLC Mitsu Omron

14-Aug-17

 

Applied
 • Mon – Friday and every other Saturday.
 • Packing or Manufacturing Industry
 • IE and Production Supervisor

14-Aug-17

 

Applied
 • Thai male, age 22-35 years
 • Bachelor’s Degree in Industrial Engineering
 • Knowledge of ISO/TS 16949

14-Aug-17

 

Applied
 • Thai male, age 22-28 years
 • Bachelor’s Degree in Electrical Engineer
 • Knowledge of PLC, Pneumatic, Hydraulic

14-Aug-17

 

Applied
 • Thai Male or Female, age 22-27 years
 • Bachelor's degree in Engineering or related field
 • Knowledge of ISO/TS 16949 (Quality System)

14-Aug-17

 

Applied
 • B.Eng or higher in Electronics Industrial Engineer
 • Minimum of 4 years working experience
 • Knowledge of Quality Management System

14-Aug-17

Salary negotiable

Applied
 • Degree in Electrical/Control/Instrument Engineer
 • more than 5 years experience in Food Engineering
 • Provide process and Support NPD

14-Aug-17

 

Applied
 • Male/Female age between 28-35 years old
 • Bachelor degree or higher in Chemical
 • 5 years experience in a high volume manufacturing

14-Aug-17

 

Applied
 • Bonus 5 - 7 mnths, Medical Support, Meal, Housing
 • More than 10 yrs Established Automotive Parts Mfg.
 • More than 5 years exp. in Automotive Production

13-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุ 25 ขึ้นไป
 • ปริญญาตรี คณะวิศวกรรม หรือวิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่น
 • มีความรู้ด้านระบบ ISO 9001/TS16949

13-Aug-17

 

Applied
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาวิศกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน QA จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในระบบ ISO9001

12-Aug-17

 

Applied
 • เพศชาย อายุระหว่าง 23- 33 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี สาขา ไฟฟ้ากำลัง
 • มีประสบการณ์ ด้านงานอาคารสถานที่

12-Aug-17

 

Applied
 • ให้คำแนะนำและเสนอขายสินค้าให้ลูกค้า
 • วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ, เครื่องกล
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

11-Aug-17

 

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.