• มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าอุตสาหกรรมฯ
 • จบการศึกษาสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า เครื่องกล
 • มีใจรักงานขายและบริการ

17 hours ago

Salary negotiable

Applied
 • Project Management
 • Manage assigned projects
 • Manage sub-contractor

02-Jul-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล, ปร

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • วุฒิการศึกษา วิศวกรรมเครื่องกล หรือ วิศวกรรมไฟฟ้า
 • ออกแบบเครื่องจักรอัตโนมัติ
 • ผลิตและติดตั้งระบบลำเลียงวัสดุ

01-Jul-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor’s Degree of Engineering in Electronic,IE
 • Experience 0 - 2 years in Manufacturing.
 • Knowledge Writing Program Visual Basic(VB)

30-Jun-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?

 • 5 working day
 • Pathumthani
 • minimum 8 years experience

29-Jun-20

 

Applied
 • ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม หรือสาขาที่เกี่ย
 • มีประสบการณ์ด้านการวางแผนอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์เเละนำเสนอข้อมูล, ปร

25-Jun-20

Salary negotiable

Applied
 • Bachelor's degree of Industrial engineer,Textile
 • Experience cost reduction, project manufacturing
 • Experience in garment manufacturing in management

25-Jun-20

 

Applied