• บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักบริการ
  • ขับรถยนต์ได้
  • ปวส. ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
  • บุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ มีใจรักบริการ
  • ขับรถยนต์ได้
  • ปวส. ขึ้นไป

21-Sep-17

 

Applied
  • This company is aiming
  • You can absorb many things from this company
  • This parent company is very big and widely

18-Sep-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.