• มีประสบการณ์ทางด้านการผลิตและเครื่องจักร
  • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมการผลิต, วิศวกรรมอุตสาหการ
  • ประสบการณ์ 2-5 ปี ด้าน Production, Process

18 hours ago

 

Applied
  • Bachelor Degree in Packaging Technology
  • 10 years of experience in packaging business
  • Leading flexible packaging product team

01-Jun-20

Salary negotiable

Applied
  • Developing the preventive maintenance program
  • Handle for Engineering Department
  • 8+ years’ experience in product Engineer

28-May-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?