• วางแผนกระบวนการบริหารและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
  • การผลักดันให้เกิดการพัฒนากระบวนการทำงาน
  • มีความรู้เรื่อง DJSI และ S&P Global Rating

20-Feb-20

Salary negotiable

Applied
  • HSE plans development in the EPCM industry
  • 10 years previous experience in a senior position
  • Certified auditor for OH&S/Environmental

19-Feb-20

 

Applied
  • University degree (ideally Bachelor’s degree)
  • 5 years of professional experience
  • Work experience in the field of sustainable

19-Feb-20

 

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?