• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชน
  • ทำกิจกรรมการมีส่วนร่วมและพัฒนากับชุมชน

04-Apr-20

Salary negotiable

Applied
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (กว.)
  • ประสบการณ์ควบคุมงานโครงการ/ก่อสร้าง 3-7 ปี
  • ประสบการณ์ควบคุมโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้า

03-Apr-20

Salary negotiable

Applied
Don’t want to miss out on jobs like these?