• เพศหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
  • สามารถขับรถยนต์ได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

18-Aug-17

THB16k - 30k /month (negotiable)

Applied
  • จบ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเครื่องกล สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบ

14-Aug-17

THB16k - 35k /month (negotiable)

Applied
  • Bachelor in engineering, science or any technical
  • Experience w/ renewable energy & energy management
  • Min. 2 years sales experience

11-Aug-17

Salary negotiable

Applied
Get new jobs like these directly to your inbox.