SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.

Vice President Account Management/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.
Salary negotiable
Posted on 23 Oct 2020

Vice President Account Management/ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน

SRISAWAD POWER 2014 CO., LTD.

Job Highlights

  • ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชี
  • มีประสบการณ์ 5-10 ปีขึ้นไป

Job Description

ลักษณะงาน
  • บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์งานด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท

  • บริหารความเสี่ยงทางการเงิน วางแผนการบริหารเงิน การจัดการเงินสดและสภาพคล่อง จัดทำงบประมาณการทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว ปิดงบประจำเดือน งบประจำปี เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทอย่างเหมาะสม

  • จัดทำข้อมูลทางบัญชี ตรวจสอบการจ่ายเงิน จัดทำรายงานทั้งภายในและภายนอก/ งบการเงินในรูปแบบต่างๆ

  • บริหารจัดการงานด้านภาษีประเภทต่างๆ และเงินสมทบ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตรงเวลา ตามกฎระเบียบของกรมสรรพากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • บริหารจัดการบุคลากรในฝ่ายให้ได้รับการพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจภายในฝ่ายและระหว่างฝ่ายต่างๆในบริษัท

คุณสมบัติ


• เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททางด้านบัญชีและการเงิน

• หากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Certified Public Accountant) หรือเคยทำงานในสถาบันการเงิน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

• ความรู้เชิงลึกด้านบัญชี บัญชีบริหาร การจัดการทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ ภาษีอากร โดยมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง และดำรงตำแหน่งในระดับบริหารไม่ต่ำกว่า 5 ปี

• มีความรู้ทางการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office และโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีเป็นอย่างดี

• สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน มีภาวะผู้นำและทักษะการสื่อสารดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดำเนินกิจการด้านให้บริการสินเชื่อโดยใช้ทะเบียนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคล รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ รถบรรทุก รถบัสโดยสาร รถใช้งานเพื่อการเกษตร รถแทรคเตอร์ รถไถนาและรถเกี่ยวข้าวเป็นหลักประกันสินเชื่อ รวมถึงให้บริการสินเชื่อประเภทที่อยู่อาศัย บ้าน ที่ดินและพื้นที่เกษตรกรรม โดยบริษัทให้สินเชื่อแก่ลูกค้ารายย่อยทั่วไปในภูมิภาคต่างๆ ทั้งในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และกระจายไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Performance bonus