AIRPORT NURSING HOME CO., LTD.

UR NURSE /พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร

AIRPORT NURSING HOME CO., LTD.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

UR NURSE /พยาบาลทบทวนการใช้ทรัพยากร

AIRPORT NURSING HOME CO., LTD.

Job Highlights

 • ความก้าวหน้าทางสายงานอาชีพ
 • รายได้และสวัสดิการ
 • บรรยากาศการทำงานที่ดี มั่นคง ปลอดภัย

Job Description

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ซึ่งออกโดยสภาการพยาบาล
 • มีประสบการณ์ทำงานด้านการพยาบาลอย่างน้อย 3–5 ปี

รายละเอียดงาน :

 • ประสานงานและให้ข้อมูลทางการแพทย์กับบริษัทประกันคู่สัญญาของโรงพยาบาล
 • ให้คำปรึกษาในด้านกรมธรรม์ กับผู้รับบริการ
 • รวบรวมข้อมูลและค้นหา สาเหตุ กรณีมีข้อร้องเรียนด้านค่าใช้จ่ายในผู้ป่วยที่มีสิทธิประกันชีวิต หรือมีการร้องขอให้ทบทวนจากบริษัทประกัน
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
สวัสดิการ : ค่าตอบแทนตามตกลง , สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน, กิจกรรมสันทนาการต่างๆ , อื่นๆ

หมายเหตุ งดการเดินทางเข้ามาสมัคร ที่โรงพยาบาลฯ หากสนใจสามารถส่งประวัติ โดยคลิกปุ่ม "สมัครงาน"

สนใจติดต่อ :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-523-3360-71 / 02 994 8201-3

นายประจักษ์ หรือ นายสรศักดิ์  โทร. 02-994-8200-3 ต่อ 3302-3305 
หรือ 065-508-7188 

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent
Job Functions

Company Overview

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน โดยได้รับพระกรุณา จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

ในช่วงแรก อาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารเดี่ยว 5 ชั้น ชื่ออาคารสมสราญ สามารถรองรับคนไข้ได้ จำนวน 100 เตียง อาคารนี้ได้รับการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน โดยคำนึงถึงหลักการและผลวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และสถานพยาบาล เพื่อให้ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาใช้บริการ ทางคณะผู้ก่อตั้งใส่ใจในรายละเอียดและเฝ้าดูแลตั้งแต่เสาต้นแรกจนเสร็จสมบูรณ์ บรรยากาศภายในโรงพยาบาล เราเน้นให้เปรียบเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้ว รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ด้วยความทุ่มเททั้งแรงใจแรงกาย ทำให้โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุด อาคารปานปิติ อาคารหลังที่ 2 ก็ได้ถูกสร้างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 50 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรคต่างๆ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบครบวงจร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุก

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Free shuttle bus, Gratuity, Overtime pay, Performance bonus