Grand Cos Group Company Limited

Training Manager

Grand Cos Group Company Limited
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Training Manager

Grand Cos Group Company Limited

Job Highlights

 • Training Cosmetic
 • Cosmetic retail
 • makeup และ Skincare

Job Description

Training Manager - Cosmetic Retail

รายละเอียดของงาน

 1. วางแผน จัดทำหลักสูตร และแผนการอบรมประจำปี รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการอบรม เพื่อนำผลไปปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับทักษะและคุณสมบัติของพนักงานขาย
 2. กระตุ้นและผลักดันพนักงานขาย ทั้งในเรื่องของ Mindset, Product knowledge, Selling Technique, Make Up skill พร้อมทั้งวิเคราะห์จุดอ่อน และจุดแข็งเพื่อนำไปพัฒนาหลักสูตร แผนการอบรมให้มีประสิทธิภาพ
 3. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา เสริมสร้างทักษะ และพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 4. สำรวจและวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ของแบรนด์เครื่องสำอางในท้องตลาด เพื่อนำมาพัฒนาและต่อยอดทางด้านการทำงาน
 5. สรุปผลการอบรม จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมืออาชีพ

คุณสมบัติ 

 เพศชาย - หญิง อายุ 30ปี – 45 ปี

 1. มีประสบการณ์ในการ Training ใน Cosmetic retail 3 ปีขึ้นไป
 2. มีความรู้ความเข้าใจทั้งด้าน makeup และ Skincare สามารถแต่งหน้าได้อย่างชำนาญ
 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างชำนาญ (Microsoft office Word/Excel/Power point)
 4. มีทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษในระดับดี
 5. มีความสนใจ มุ่งมั่นและต้องการมีความเติบโตทางอาชีพในสายงานอุตสาหกรรมค้าปลีก
 6. มีความต้องการที่จะทำงานร่วมกับบริษัทที่กำลังพัฒนา เพื่อมุ่งเน้นที่จะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม
 7. มีความเป็น Ownership ในผลงานของตนเอง และมีความภาคภูมิใจในผลงาน และให้เนื้องานเป็นตัวบ่งบอกถึงความสามารถและศักยภาพของตน
 8. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

วันเวลา/สถานที่ทำงาน
อาคารชินวัตรทาวเวอร์3 ชั้น 28 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Permanent

Company Overview

บริษัท แกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทผู้สร้างและดำเนินธุรกิจทางด้านความงาม โดยเป็นผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และมีแบรนด์เครื่องสำอางเป็นแบรนด์ของตนเอง ภายใต้แบรนด์ MERREZ'CA  
ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ ปี พ.ศ 2558 โดยแบรนด์ MERREZ'CA ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีผู้แทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 300 ร้านค้าทั่วประเทศ 
มีShop MERREZ'CA มากกว่า 30 Shop ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป อาทิ เซ็นทรัล, เดอะมอลล์,โลตัส เป็นต้น และมีการกระจายสินค้าขยายช่องทางจัดจำหน่ายเข้าสู่ Modern Trade ชั้นนำทั่วประเทศ ผ่านทางบริษัทคู่ค้ากว่า 20 บริษัท อาทิ Eveandboy, Beautrium, HEJ, Lashes, Boots, Tops, Seven 7-11, Kis, Watsons

บริษัทฯ มีความปรารถนาต้องการทีมงานอย่างมืออาชีพมาร่วมพัฒนาและสร้างสรรผลิตภัณฑ์พร้อมขยายการค้าออกไปเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จด้วยกับบริษัทแกรนด์ คอส กรุ๊ป จำกัด

 

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week