PR9 Corporation Co., Ltd.

Training & Development/วิทยากรฝึกอบรม /วิทยากรฝึกอบรม

PR9 Corporation Co., Ltd.
THB 25,000 - THB 30,000 /month
Posted on 23 Feb 2021

Training & Development/วิทยากรฝึกอบรม /วิทยากรฝึกอบรม

PR9 Corporation Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป ด้านการวิทยากร / ฝึกอบรม
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบหลักสูตรต่างๆ
 • มีทักษะบรรยายหลักสูตรอบรมสัมมนา ประชุมต่างๆ

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • บรรยายหลักสูตรอบรมสัมมนา ประชุมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารและเครื่องมือประกอบการฝึกอบรมเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
 • ดูแลงานบริการลูกค้าในการจัดอบรม ประสานงาน, ติดตาม, ดำเนินการ และอำนวยความสะดวกในการจัดอบรม หลักสูตรต่าง ๆ และทำรายงานสรุปผลเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
 • จัดหลักสูตรการบรรยาย และสื่อการสอน อุปกรณ์ประกอบการสอนต่างๆ
 • จัดทำสไลด์ เครื่องมือการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนต่างๆ
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 38 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาการบริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป  จิตวิทยา รัฐศาสตร์   ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษาหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ด้านการฝึกอบรมหรือวิทยากร
 • มีความรู้เรื่องการออกแบบหลักสูตรต่างๆ
 • มีทักษะการโน้มน้าวจูงใจ
 • ความสามารถในการประสานงานและเจรจาสื่อสารโน้มน้าว
 • ความสามารถในการวิเคราะห์และวางแผน
 • มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบพบผู้คนใหม่ ๆ
 • มีความมุ่งมั่น มนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการติดต่อสื่อสาร
 • เรียนรู้เร็ว ปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • กระตือรือร้น แคล่วคล่องว่องไว และตรงต่อเวลา
 • ไปทำงานต่างจังหวัดได้ เดือนละ 2-3 ครั้ง
 • มีใบขับขี่และรถยนต์ของตนเอง
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS.Office และ Internet

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ถือกำเนิดขึ้นจากเจตนาอันแรงกล้าที่ต้องการเห็นผู้คนมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ของท่านประธานกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งธุรกิจเครือข่าย โดยเริ่มก่อตั้งบริษัทครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2556 ในนามบริษัท พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค จำกัด อย่างเป็นทางการ ด้วยแนวคิดที่ว่า “ยุคปัจจุบันมีผู้คนมากมาย ในสังคมที่คาดหวังการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงและดีขึ้น มีครอบครัวที่อบอุ่น รวมถึงการมีสุขภาพดี” จากความตั้งใจ จริงนี้จึงก่อเกิดธุรกิจเครือข่าย “พระรามเก้า เน็ตเวิร์ค” ขึ้น จนกระทั่งในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับเปลี่ยน เพื่อรองรับการเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ดังสโลแกนที่ว่า “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน We Connect, We Grow together” เป็น “บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด”

การปรับเปลี่ยนในครั้งนี้ พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่นมีความเชื่อมั่นว่าจะสร้างสรรค์สังคมและทำให้ผู้คนในสังคมมีโอกาสเป็น เจ้าของธุรกิจส่วนตัว พร้อมเส้นทางสู่อิสรภาพทางการเงินและเวลาด้วย “การสร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคง” ผ่าน 5 องค์ประกอบหลักสู่ความสำเร็จจากพีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น ได้แก่
 • บริษัทมั่นคง
 • สุดยอดผลิตภัณฑ์
 • แผนรายได้แบบไร้ขีดจำกัด
 • ระบบสู่ความสำเร็จ
 • สร้างคุณภาพชีวิตที่ยอดเยี่ยม
ด้วยความเป็นมืออาชีพด้านงานบริหารของผู้ก่อตั้งบริษัท ที่มากประสบการณ์กว่า 40 ปี ของท่านประธานกรรมการ ดร.เสกข์สรร ธีระวาณิชย์ จนสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักกันดีในนาม “บริษัท ยาตราพระราม จำกัด” จากประสบการณ์ที่มี ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการผลิตเวชภัณฑ์ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้าสุขภาพที่มี มาตรฐานคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ด้วยสูตรลับเฉพาะที่ตกทอดกันมาหลายช่วงอายุคนในราชวงศ์จีน ตกผลึกเป็น “สุดยอดต้นตำรับสมุนไพรราชวงศ์จีนตำนาน 500 ปี” นับเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศที่สามารถช่วยให้ผู้คนมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงได้ และได้รับการพิสูจน์จากกระแสตอบรับของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ

บริษัท พีอาร์ไนน์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จึงมีความพร้อมสมบูรณ์ครบทุกด้าน พร้อมสร้างโอกาสให้กับทุกท่านเข้ามาเป็น หุ้นส่วนธุรกิจ และสัญญาว่าจะนำพาท่านไปสู่เป้าหมายที่ท่านต้องการ โดยทุกท่านสามารถประสบความสำเร็จได้ ภายใต้ แนวคิดใหม่ “เชื่อมต่อถึงกัน เติบโตไปพร้อมกัน We Connect, We Grow together”

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance