Universal Utilities Public Company Limited

Technician / นายช่างเทคนิค (งานซ่อมบำรุง)

Universal Utilities Public Company Limited
Salary provided
Posted on 27 Jan 2021

Technician / นายช่างเทคนิค (งานซ่อมบำรุง)

Universal Utilities Public Company Limited

Job Highlights

 • เพศชาย ปวส.ช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า โยธา
 • มีทักษะเกี่ยวกับงานปั้มน้ำ ระบบท่อประปา ไฟฟ้า PLC
 • สามารถปฏิบัติงานกับ Mobile Application ของบริษัท

Job Description

อัตราที่รับ :1 อัตรา

สถานที่ปฏิบัติงาน :  กิจการประปาสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี

ปฏิบัติงานกับบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด(มหาชน)หรือ UUซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ East Waterตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ

นอกจากนี้บริษัท ยังคำนึงถึงการให้โอกาสที่เท่าเทียมกัน ของทุกคนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้ผู้พิการสามารถสมัครงาน และเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกได้ตามตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความสามารถอีกด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศชาย จบการศึกษา ปวส.สาขาช่างยนต์ , เครื่องกล , ไฟฟ้า , โยธา และมีประสบการณ์ทำงาน 3 ปีขึ้นไป
 • มีทักษาเกี่ยวกับงานปั้มน้ำ  ระบบท่อประปา  ระบบไฟฟ้า  ระบบควบคุม PLC และการซ่อมบำรุงรักษา
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน , โปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับงานประปา
 • สามารถเรียนรู้และปฏิบัติงานร่วมกับ Mobile Application ของบริษัทได้
 • มีทักษะการทำงานเป็นทีมกับผู้บังคับบัญชา , เพื่อนร่วมงาน

สวัสดิการ :

 • ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว , ค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว , ตัดแว่น , ทันตกรรม
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) หรือยูยู เป็นบริษัทในเครือของบริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัทฯประสบความสำเร็จในการบริหารกิจการประปาและบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย อย่างมีคุณภาพ ทั้งในรูปสัญญาสัมปทาน สัญญาจ้างบริหาร และสัญญาเช่าบริหาร บนพื้นฐานความพร้อมของบุคลากรที่มีความชำนาญ และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus