Ayodia Limited Partnership

Software Tester

Ayodia Limited Partnership
THB 25,000 - THB 45,000 /month (negotiable)
Posted on 01 Mar 2021

Software Tester

Ayodia Limited Partnership

Job Highlights

 • ใกล้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ทางออกที่ 1
 • จบการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาด้านคอมพิวเตอร์
 • ประสบการณ์ทำงานสาย Software Development มากกว่า2ปี

Job Description

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 • ร่วมกับทีมวิเคราะห์และออกแบบ Test Case ตาม Software Requirement
 • ทดสอบความถูกต้องของระบบตาม Test Case ที่ออกแบบไว้
 • การทดสอบใช้ทั้ง Automate Test และ Manual Test
 • จัดทำเอกสารสรุปผลการทดสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
 • สำเร็จการศึกษาหรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ในสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมซอฟต์แวร์, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทำงานในสาย Software Development มากกว่า 2 ปี 
 • มีความรู้ความเข้าใจหลักการพื้นฐานของ Software Testing
 • มีทักษะที่ดีในการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 
 • มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเกี่ยวกับ Website และ Mobile Application
 • หากมีประสบการณ์กับ Automated Test Tools หรือ Frameworks ต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์กับเครื่องมือที่ช่วยในการทดสอบระบบ เช่น JMeter, Load Runner, Locust ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ทำงานเป็นทีมได้ดี และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน  มีทัศนคติที่ดีกับงาน Tester
 • อายุไม่เกิน 30 ปี
สวัสดิการ
 • เงินสนับสนุนในการสอบใบรับรองต่างๆ (Certification) บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด
 • ปรับขึ้นเงินเดือนทันที 1,000 บาท/ใบรับรอง กรณีที่สอบผ่านและได้รับใบรับรอง
 • ความก้าวหน้าในอาชีพ โอกาสปรับตำแหน่งและเงินเดือนมากกว่า 1 ครั้งต่อปีหากผลงานโดดเด่นเข้าตา
 • ประกันสุขภาพและชีวิตจาก AIA
 • สิทธิพื้นฐานทุกอย่างตามที่กฎหมายไทยกำหนด (ประกันสังคมและวันหยุดพักผ่อนประจำปี)
 • โบนัสตามผลประกอบ (ไม่มี fix แต่ไม่เคยมีใครไม่ได้ ได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 1 เดือน)
 • อาหารและเครื่องดื่มฟรี ตามโอกาส
 • Weekly Sport สนับสนุนให้ทุกคนสุขภาพดีและแข็งแรง
 • Board Game and Game Console
การเดินทาง  
 • ลงจากสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ทางออกที่ 1 และเดินย้อนกลับไปด้านที่เป็นบันไดเลื่อนขึ้นสถานีจะพบทางเข้าสาทรบิสซิเนสพาร์ค ออฟฟิศอยู่เลขที่ 21/11

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time

Company Overview


We Are AYODIA R.O.P.

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล อโยเดีย เป็นองค์กรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ ที่มีขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ ความใส่ใจในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ กระบวนการทำงานที่เป็นไปตามหลักวิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการนำเอาเทคนิคและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ทันสมัยมาใช้ ทำให้โครงการของเราประสบความสำเร็จโดยสมบูรณ์ตลอดมา จนเป็นที่ไว้วางใจของลูกค้าตั้งแต่ระดับเล็กไปจนถึงองค์กรชั้นนำของประเทศ

นอกจากนี้ หสน.อโยเดีย ยังมีผลิตภันฑ์ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปจำหน่ายพร้อมบริการติดตั้ง ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วจากการนำไปประยุกต์ใช้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ อีกทั้งสามารถปรับแต่งได้อิสระตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ “Fit” กับความต้องการทางธุรกิจมากที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดในการปรับแต่ง เนื่องจากซอฟต์แวร์ทั้งหมดล้วนพัฒนาตั้งแต่ต้นด้วยเทคโนโลยีฐานโดยฝ่ายพัฒนาซอฟต์แวร์ของ หสน.อโยเดีย

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus