ESSENTRA LIMITED

Setter / Mechanic

ESSENTRA LIMITED
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Setter / Mechanic

ESSENTRA LIMITED

Job Highlights

 • ขยัน
 • อดทน
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Job Description

Setter
ลักษณะงาน

 • ควบคุมปรับแต่งเครื่องจักรเพื่อการผลิตก้นกรอง  combine rod
 • ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางคุณภาพ
 • รับผิดชอบความสะอาดบริเวณเครื่องจักรที่รับผิดชอบ
 • เตรียมความพร้อมเครื่องจักรในการผลิตและตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ผลิตจากใบกำกับการผลิต  MO
 • เดินเครื่องจักรผลิตก้นกรอง ปรับแต่งเครื่องจักรให้คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานที่กำหนด WORK INSTRUCTION
 • แจ้ง INSPECTOR ทราบเมื่อพร้อมที่จะให้ตรวจสอบผลิตภัณฑ์
 • รับผิดชอบในขณะปฏิบัติหน้าที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานคุณภาพตาม WI การตรวจคุณภาพของผลิตภัณฑ์  และแก้ไขทันทีเมื่อพบปัญหาหรือได้รับใบแจ้งการแก้ไขซึ่งปรากฎรายละเอียดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์จาก INSPECTOR  ในระหว่างทำการผลิต
 • รายงาน SENIOR/SETTER/SUPERVISOR ทันทีเมื่อมีปัญหาหรือความผิดพลาดเกิดขึ้นในระหว่างทำการผลิต
 • เขียนใบแจ้งซ่อมและรายงาน  SUPERVISOR ทันทีเมื่อเครื่องจักรเกิดเหตุขัดข้องหรือผิดปกติในระหว่างทำการผลิต
 • ปฏิบัติงานแทน  OPERATOR  ในการป้อนวัตถุดิบเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตระหว่างการผลิตในบางช่วงเวลา
 • จัดเตรียมรายงานผลผลิตประจำวันระหว่างทำการผลิต และตรวจสอบความถูกต้องของใบรายงานผลผลิตประจำวันเมื่อสิ้นสุดการผลิต
 • ทำความสะอาดเครื่องจักรตามแผนการทำความสะอาดรวมทั้งบริเวณโดยรอบของเครื่องจักร  เพื่อให้มีความพร้อมในการผลิตสำหรับกะต่อไป
 • เปลี่ยน  Order  Change  เครื่องจักรเมื่อมีการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ทำการผลิต
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น  ในส่วนที่รับผิดชอบเป็นประจำทุกวันและสัปดาห์
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สนับสนุนและช่วยในด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบริษัทฯ ในทุกๆ ด้าน ตามโครงการ CIP ที่กำหนด
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับปวช. หรือ ปวส.  ด้านช่างยนต์  ช่างกลโรงงาน
 • ประสบการณ์ผ่านงานด้านการผลิตก้นกรองบุหรี่อย่างน้อย  2 ปี (สำหรับระดับปวช.)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระบบเบื้องต้น
 • ขยัน อดทน
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mechanic

ลักษณะงาน

 • จัดเตรียมเครื่องมือ และอุปกรณ์ในการซ่อมบำรุง
 • ช่วยงาน MECHANICAL TECHNICAIN , MECHANICAL SUPERVISOR ในการบำรุงรักษาเครื่องจักร
 • ดูแลและรักษาความสะอาด บริเวณพื้นที่ทำงานและอุปกรณ์ให้เรียบร้อย และพร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ปฎิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯและระเบียบวิธีการปฎิบัติงานเพื่อป้องกันมลภาวะ
 • ปฎิบัติและมุ่งมั่นตอบสนองเพื่อวัตถุประสงค์คุณภาพ Company KPIs/Department KPIs และวัตถุประสงค์เป้าหมาย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งแผนงานโครงการต่างๆ ของแผนก ให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
 • ปฎิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานต่างๆ ของบริษัทฯ ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานภายนอก
 • ปฎิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
 • สนับสนุนและช่วยในด้านการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบริษัทฯ ในทุกๆด้าน ตาม CIP Project หรือ 6 Sigma Project
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สำเร็จการศึกษาระดับม.3 ขึ้นไป
 • ขยัน อดทน
 • ทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !!!

We are a Cigarette Filter manufacturing Thai – British joint venture company under ISO 9000, ISO 18000, ISO 14000, SA 8000 & TLS 8001 certificate.

Essentra is a subsidiary of a UK listed FTSC Company which is a world’s leading suppliers of specialty plastic and fiber products with 37 manufacturing facilities in 13 countries across Asia, Europe, and the Americas.  The company, which is located near the center of Bangkok, has been established in Thailand for over 39 years and has enjoyed exclusive market share locally, while 50% of its production is for export to overseas markets with an annual turnover of over Baht 1 billion.  To strengthen our business operations, the company is seeking an engineer to join our Global Graduate Engineering Development Programme.

Additional Company Information