Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.

Senior Sales Operation Executive

Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.
Base salary + high commission
Posted on 02 Mar 2021

Senior Sales Operation Executive

Scotch Industrial (Thailand) Co., Ltd.

Job Highlights

 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • ความรู้และประสบการณ์ในช่องทาง MT และ TT ที่ดี
 • มีค่าคอมมิชชั่นสูง พร้อมทั้งสวัสดิการอื่นๆ

Job Description

คุณสมบัติ
 • อายุ 35 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่า คณะบริหารธุรกิจ,การจัดการ, การตลาด, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 7 ปีขึ้นไปในสายงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะการบริหาร PC / Sales / Operation
 • มีความรู้และประสบการณ์ในช่องทาง MT และ TT ที่ดี
 • มีภาวะผู้นำสูง ทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการนำเสนอที่ดี
 • บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกและ มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี เเละโปรเเกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ และมีรถส่วนตัว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารทีมขายหน้าร้าน ทั้ง MT และ TT   (เขตต่างจังหวัด)
 • ผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าที่กำหนดไว้
 • นำแผนงานต่างๆไปปฏิบัติให้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามที่คาดหวังไว้
 • สำรวจ วิเคราะห์ ค้นหาแนวปฏิบัติที่จะสร้างความได้เปรียบหรือโอกาสในการแข่งขัน ณ จุดขายให้กับสินค้า
 • นำเสนอแผนงานต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนการเป้าหมายให้กับร้านค้า หรือ ผู้บริหาร รับทราบ
 • บริหารทีม Supervisor และ ทีม PC  ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามที่บริษัทคาดหวัง
 • ติดตามผลการดำเนินการและสรุปผลเป็นรายงานต่างๆ เสนอให้บุคคลที่เกี่ยวข้องรับทราบ
 • มีภาวะผู้นำสูง ทักษะการเจรจาต่อรอง
สวัสดิการ :
 • ประกันสุขภาพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าเสื่อมรถ
 • ค่าน้ำมัน
 • ค่าโทรศัพท์มือถือ

สนใจส่งหลักฐานการสมัครงานพร้อมรูปถ่ายได้ที่

บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด

ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (สมัครงาน)

1024 อาคารศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ชั้น 11 ถนนสามเสน

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.02-6696999 โทรสาร 02-2413545

Website : www.scotch.co.th

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
7 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

กลุ่มบริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งมั่นที่จะผลิตอาหารบำรุงสุขภาพ ภายใต้นโยบายควบคุมคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย โดยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ ด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า "สก๊อต" ต้องการผู้ร่วมงานจำนวนมากดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Performance bonus