Karma Mobility Co., Ltd./บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด

Secretary / เลขานุการ/เลขานุการ

Karma Mobility Co., Ltd./บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด
Salary provided
Posted on 23 Oct 2020

Secretary / เลขานุการ/เลขานุการ

Karma Mobility Co., Ltd./บริษัท คาร์ม่า โมบิลิตี้ร์ จำกัด

Job Highlights

 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel
 • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ช่างสังเกต
 • สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี ล่ามแปลภาษาจีน

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • บันทึกนัดหมายงาน  การประชุม  ของผู้บริหาร
 • บันทึกการประชุม สรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหาร
 • แปลเอกสารภาษาจีน เป็น ภาษาไทย , ภาษาไทย เป็น ภาษาจีน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป
 • ปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานเลขาอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาสื่อสารภาษาจีนได้เป็นอย่างดี (HSK5-6) 
 • มีทักษะในการใช้ Microsoft Word และ Microsoft Excel
 • มนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น ช่างสังเกต
 • หากมีความสามารถพิเศษด้านการสอนภาษาจีน จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 • ค่าล่วงเวลา
 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าอาหารทำโอที
 • เบี้ยขยัน
 • เงินวันเกิด
 • เงินแต่งงาน
 • เงินค่าคลอดบุตร
 • เงินช่วยงานศพญาติ
 • เงินค่าเป้าหมายของงาน
 • ค่านอนโรงพยาบาล
 • พิจารณาปรับเงินเดือน
 • โบนัสประจำปี
 • งานเลี้ยงปีใหม่/กีฬา
 • ประกันกลุ่ม

Karma Mobility Co., Ltd.

No. 30, Mu 7, Kok Kruat-Nong Suang Road,Kham Thale So,

Kham Thale So,Nakhon Ratcahsima 30280

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

Karma คาร์ม่าเริ่มก่อตั้งมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลาสามทศวรรษแล้ว
Karma มาจากภาษาสันสกฤต มีความหมายว่า【มอบความรัก】และเพื่อยืนหยัดในอุดมคติของคาร์ม่าในการช่วยเหลือเพื่อนๆ ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือให้มากขึ้น นัยแห่งความหมายของชื่อแบรนด์นี้จึงเป็นแรงในการขับเคลื่อนคาร์ม่ามาโดยตลอด

ปรัชญาการดำเนินธุรกิจของโรงงานในประเทศไทย
ผลิตภัณฑ์ที่ดี เกิดจากการรวมองค์ประกอบที่ดีหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน เริ่มตั้งแต่ ไอเดียในออกแบบผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีในการออกแบบที่ดี ความรู้ทางด้านการยศาสตร์ การผลิต ตลอดจนการมีบริการหลังการขายที่ดี

ในส่วนการผลิตถือเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดสิ่งที่ออกแบบมาอย่างดี ให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม เพือส่งมอบให้แก่ลูกค้า หรือผู้ใช้งานต่อไป ในรอบปีที่ผ่านมาเรามีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทางด้าน

การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยการคัดสรรผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมงาน การฝึกฝนทักษะทางความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญโดยการผสานกันระหว่างความรู้ทางด้านหลักวิชาการและประสบการณ์ที่สั่งสมมา
การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้สูงขึ้นโดยมีการลงทุนในการเพิ่มเครื่องจักรใหม่ๆที่ทันสมัย เช่น เครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ในขบวนการผลิตที่ต้องการความเที่ยงตรงรวดเร็ว และเพื่อความปลอดภัย

เราได้แก้ไขปรับปรุงปรัชญาการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด จนนำสู่ “กลยุทธ์สามด้าน”
ซึ่งช่วยส่งเสริมมูลค่าเพิ่มของแบรนด์
01.QUALITY ด้านคุณภาพ – ในช่วงเริ่มก่อตั้งที่มีความยากลำบาก เราได้อาศัยการเสริมสร้างระบบ “คุณภาพ” เพื่อให้อยู่รอดได้
02. BRANDING ด้านแบรนด์ – ในช่วงกลางเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่รากฐาน โดยพยายามรุกการสร้าง “แบรนด์” อย่างเต็มที่ เพื่อหยั่งรากฐานของตลาดต่างประเทศให้ลึก
03. STYLE ด้านสไตล์ – จนถึงปัจจุบันเป็นความร่วมมือข้ามชาติ การวิจัยและพัฒนารถเข็นที่มี “สไตล์” และความทันสมัย เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุปกรณ์ช่วยเดินระดับสุดยอด

เราเชื่อมั่นว่า :
“เราจะนำเสนอรถเข็นและอุปกรณ์ช่วยเดินที่ “ลงตัว” ที่สุดแก่ผู้บริโภคบนพื้นฐานของ “กลยุทธ์สามด้าน” ซึ่งเหนือกว่าความต้องการขั้นพื้นฐานของผู้บริโภค ช่วยให้การใช้ชีวิตของเพื่อน ๆ ที่เคลื่อนไหวไม่สะดวกมีความสมบูรณ์หลากหลาย” นี่ก็คือแกนของปรัชญาการดำเนินธุรกิจและพันธกิจองค์กรของ Karma คาร์ม่า

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus