Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Sales Representative (Zone CLMV)

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Sales Representative (Zone CLMV)

Yan Wal Yun Corporation Group Co., Ltd.

Job Highlights

 • ประสบการณ์ไม่ตำกว่า 5 ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหาร
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้
 • มีคะแนน Toeic 700+

Job Description

Job Descriptions:

 • วิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์การตลาดและขายต่างประเทศกลุ่ม CLMV
 • ติดตามยอดรายเดือน รายไตรมาส รายปี รวมถึง Net Sales Export  ให้ถึงเป้าหมาย
 • วางแผนกับตัวแทนจำหน่ายเรื่องยอดขาย แผนการตลาดในทุกเขตการขาย
 • ประสานงานกับฝ่ายการตลาดเพื่อให้ Brand Communicationไปทิศทางเดียวกัน
 • วางแผน Forecast การสั่งซื้อ กับหน่วยงานที่เกี่่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าขาย
 • วางแผนประสานงานตามโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท
 • ทำข้อมูลในการรายงานต่างๆในที่ประชุม

Qualifications: 

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี / โท
 • มีประสบการณ์ไม่ตำกว่า ปี ในธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารส่งออกต่างประเทศ Zone CLMV โดยเฉพาะเครื่องปรุงรสจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในกลุ่มประเทศ CLMV ได้ (2 สัปดาห์ - 1 เดือน)
 • มีความสามารถทางภาษาอังกฤษในระดับดีมาก และภาษาอื่นๆ เพิ่มเติมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรองและบริหารจัดการ
 • มีคะแนน Toeic 700+

สวัสดิการของบริษัท:

 • วันทำงานปกติ 5 วันทำการ (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์)
 • โบนัสประจำปี
 • โบนัสผันแปรตามผลประกอบการ
 • การปรับค่าจ้างประจำปี
 • นโยบายส่งเสริมความก้าวหน้าในการทำงาน
 • ประกันสุขภาพกลุ่ม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนเงินช่วยเหลือเกษียณอายุ
 • รางวัลอายุงาน
 • รางวัลการมาทำงานสมบูรณ์ (เบี้ยขยัน)
 • ทุนการศึกษาบุตรพนักงาน
 • เงินช่วยเหลือกรณีพิเศษ เช่น แต่งงานอุปสมบท ฯลฯ
 • แจกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฟรีทุกเดือน

Additional Information

Career Level
Not Specified
Qualification
Not Specified
Years of Experience
Not Specified
Job Type
Full Time

Company Overview

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด "ตราเด็กสมบูรณ์" ได้มีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งนับตั้งแต่เริ่มการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมผลิตซีอิ๊วภายในครอบครัวภายใต้เครื่องหมาย การค้า "ตราเด็กสมบูรณ์"

ต่อมาในปี พ.ศ. 2528 ธุรกิจของบริษัทฯ ได้ก้าวสู่อุตสาหกรรมระดับนานาชาติ และได้มีการปรับปรุงการดำเนินงาน หลายด้าน รวมทั้งนำระบบบริหารงานและระบบการตลาดยุคใหม่มาใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการ ขยายตัว หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2528 บริษัทฯ เริ่มธุรกิจการส่งออกและได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมสินค้าประเภท ซีอิ๊วจาก กระทรวงอุตสาหกรรมในปี พ.ศ. 2530

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้ซีอิ๊วและเต้าเจี้ยว "ตราเด็กสมบูรณ์" เป็นที่นิยมใช้ อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นในการปรุงอาหาร และเพิ่มรสชาติของอาหารประเภทต่างๆ โดยเฉพาะอาหารไทย และจีน ปัจจุบันบริษัทฯ ยังได้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรุงรสประเภทอื่นๆภายใต้เครื่องหมายการค้าต่างๆอีกมาก มายเพื่อตอบสนองความ ต้องการของผู้บริโภคทุกระดับอย่างทั่วถึง

เราต้องการรับสมัครผู้ร่วมงานที่ทันสมัยเปี่ยมไปด้วยความต้องการที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม เพื่อรองรับการขยายงานในตำแหน่งต่อไปนี้

Additional Company Information