Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.

Sales Representative /ผู้แทนยา

Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.
THB 13,000 - THB 20,000 /month (negotiable)
Posted on 14 Jan 2021

Sales Representative /ผู้แทนยา

Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd.

Job Highlights

 • มีใบขับขี่
 • เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ยานนาวา สาทร สวนหลวง บางนา
 • ขายยาหม่องน้ำ/ยาดม/ครีมนวดบรรเทาปวด/ยาอื่นๆ

Job Description

**ขายผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ/ยาดม/ครีมนวดบรรเทาปวด/ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆของบริษัท**
**บริษัท ตั้งอยู่ที่ บางใหญ่ นนทบุรี แต่เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ยานนาวา สาทร สวนหลวง บางนา**
 

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการขายโดยโทรศัพท์นัดหมาย ร้านยา/ร้านขายของชำ เพื่อติดต่อ เข้าพบ และนำเสนอขายเวชภัณฑ์ยาทั้งแผนปัจจุบันและแผนโบราณให้กับทางร้านยา/ร้านขายของชำ เพื่อให้บรรลุยอดขายที่กำหนดไว้
 • ติดตามงานขาย โทรศัพท์และเข้าพบ สร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ร้านยา/ร้านขายของชำ
 • ติตตามยอดขาย และเพิ่มโอกาสทางการขาย โดยการนำเสนอโปรโมชั่นตามที่ได้ตกลงกันในทีมและผ่านการอนุมัติจากหัวหน้าแผนก
 • บันทึกรายงานการขายสินค้า การใช้โปรโมชั่น และปัญหาหน้างานที่อาจพบเจอผ่านทาง โปรแกรมขาย
 • บันทึกค่าใช้จ่ายผ่าน โปรแกรมขาย พร้อมเก็บเอกสารใบเสร็จตัวจริง ส่งหัวหน้างาน เพื่อทำการเบิกจ่าย
 • ร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในงานรับผิดชอบเพื่อสร้างสรรค์ผลงานตามกรอบเวลาที่กำหนด
 • ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า ผลิตภัณฑ์คู่แข่ง และกิจกรรมทางการตลาด
 • สำรวจความต้องการของลูกค้า แนวโน้มของตลาด เพื่อปรับปรุงกลยุทธ์และกลวิธีการตลาด
 • ผิดชอบต่อกิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นจนลุล่วงแล้วเสร็จ
 • ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณและกฎระเบียบของบริษัทอย่างเคร่งครัด


**ขายผลิตภัณฑ์ยาหม่องน้ำ/ยาดม/ครีมนวดบรรเทาปวด/ผลิตภัณฑ์ยาอื่นๆของบริษัท**
**บริษัท ตั้งอยู่ที่ บางใหญ่ นนทบุรี แต่เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน ยานนาวา สาทร สวนหลวง บางนา** 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย หรือ หญิง อายุตั้งแต่ 22-40ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ อนุปริญญา - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีรถยนต์เป็นของตนเอง
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานขาย ชอบความท้าทายมีทัศนคติเชิงบวก
 • มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดีทั้งการพูดและเขียน
 • บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบสูง มีใจรักงานขาย ชอบความท้าทาย
 • มีทักษะด้านการวางแผนและการจัดการที่ดี
 • สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานได้หลากหลาย
 • ชอบเรียนรู้ มีการพัฒนา ทนต่อความกดดันได้
 • สามารถรักษาลูกค้าใหม่และเก่าได้

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

COMPANY PROFILE
We are dedicated to producing over-the-counter medicines with the highest quality possible at the most affordable prices. We believe consistently delivering the highest quality with customer satisfaction in mind, earns the most trust over time.

Established in 1950, Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd. is among Thailand’s leading manufacturers. For over 60 years, Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd. has served Thailand with our very well recognized Golden Cup Balm but also with a number of modern pharmaceutical products under Golden Cup trademark.

Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd. has grown from a family grocery shop in the 1950s to a modern pharmaceutical factory in the 1970s and to a GMP-certified factory in 2000s. Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd. now employs more than 150 employees and is now having its production capability increased under GMP PIC/S standard.

Since 1970, Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd. products have been exported to many countries. Golden Cup Pharmaceutical Co., Ltd. products, especially the Golden Cup Balm, can be found in major Asian markets across the world. In modern medicine balm market, Golden Cup is the leader in mentholated ointment, it is undeniably the strongest brand in its segment in Thailand.

Additional Company Information