POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd./บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด

Sales / Relationship Manager/ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน

POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd./บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด
Salary provided
Posted on 07 Mar 2021

Sales / Relationship Manager/ที่ปรึกษาทางด้านการลงทุน

POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd./บริษัท พอสสิเบิ้ลเวลท์ แอดไวเซอรี เซอร์วิส จำกัด

Job Highlights

 • Bachelor's degree in Finance/Business Admin
 • Good attitude with service mind
 • Good Presentation skill and possess pleasant perso

Job Description

Who we need

 • Be a front liner to acquire and maintain relationship with customers in order to generate income, by selling financial products
 • Be a financial advisor and provide quality and professional advice to all our customers on their various financial needs 
 • Maintain and build a portfolio of clients with a balance on risk and business   
 • Achieve individual assigned target revenue and KPIs

Qualifications

 • Bachelor's degree in Finance/Business Administration/Marketing/Economics or related fields   
 • Strong interpersonal communication skills with a consultative sales style
 • Strong analytical skill, proactive, and self-motivated
 • Able to work and solve problem under pressure
 • Good attitude with service mind
 • Good Presentation skill and possess pleasant personality 

รายละเอียดงาน

 • เป็นที่ปรึกษาการเงิน แก้ปัญหา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินของลูกค้า
 • สร้างแผนการเงินเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า
 • แนะนำ/เสนอขายผลิตภัณฑ์การเงินชนิดต่างๆที่เหมาะสมแก่ลูกค้า
 • ขยายฐานลูกค้าและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและบริษัท
 • วางกลยุทธ์ด้านการตลาดร่วมกับทีมนักวางแผนการเงินมืออาชีพ
 • มีทักษะในการขาย

คุณสมบัติผู้สมัครงาน

คุณสมบัติหลัก

 • อายุระหว่าง 22 ปีขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า
 • มีทักษะการสื่อสาร และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
 • ชอบการทำงานในการติดต่อผู้คน
 • ชอบทำงานการเงิน
 • บุคคลิกภาพดี
 • มีแนวคิดการทำงานแบบเจ้าของกิจการ
 • มีทัศนคติในการมองโลกในแง่ดี
 • รักในการขาย

คุณสมบัติที่ควรมีเพิ่มเติม

 • เคยผ่านงานในสถาบันการเงิน
 • มีใบอนุญาตเพื่อขายหลักทรัพย์ หรือ IC License
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรการวางแผนการเงิน CFP™ Certified Financial Planning Program
 • มีพื้นฐานความรู้หรือมีประสบการณ์ทำงานทางด้านการเงินมาก่อน
 • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Officeได้
 • มีประสบการณ์ในการขาย

Interested applicants are invited to applying person or send application with full resume indicating qualifications and experience, transcript, expected salary and recent photo to:

POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd.

http://www.possible-wealth.com/

อาคารอามีโก้ ทาวเวอร์ เลขที่ 388 ชั้น24 โซน B
ถนนสี่พระยา แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กทม 10500

Tell : 095-204-4180 ชัชวาลย์

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Freelance, Full Time, Part Time, Permanent

Company Overview

POSSIBLE Wealth Advisory Services Co., Ltd.

              บริษัท ที่ปรึกษาและจัดการทางการเงิน ให้แก่ส่วนองค์กร และ ส่วนบุคคลโดยกลุ่มนักวางแผนทางการเงินส่วนบุคคลอิสระ ที่มีประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 10 ปี เน้นความเป็นมืออาชีพทำงานกันเป็นทีมและมีพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่หลากหลายที่ไม่ขึ้นต่อองค์กรหรือสถาบันการเงินใดสามารถไว้วางใจได้จากพันธมิตรทางธุรกิจทางด้านการเงินชั้นนำที่เรามีหลากหลาย ทั้งบริษัทหลักทรัพย์ฯ บริษัทจัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต และบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทอสังหาริมทรัพย์ทำให้คุณได้รับคำแนะนำที่เป็นอิสระ เป็นกลาง มีความหลากหลาย คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้า เสริมสร้างฐานะทางการเงินให้แข็งแกร่งบรรลุเป้าหมายทางการเงินด้วยคุณธรรมจริยธรรมมืออาชีพ

Additional Company Information

Industry
Financial Services