AIRPORT NURSING HOME CO., LTD./แอร์พอร์ตเนิสซิ่่งโฮม จำกัด

Sales Officer/เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

AIRPORT NURSING HOME CO., LTD./แอร์พอร์ตเนิสซิ่่งโฮม จำกัด
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Sales Officer/เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย

AIRPORT NURSING HOME CO., LTD./แอร์พอร์ตเนิสซิ่่งโฮม จำกัด

Job Highlights

 • ความก้าวหน้าทางสายอาชีพ
 • รายได้และสวัสดิการ
 • บรรยากาศการทำงานที่ดี มั่นคง ปลอดภัย

Job Description

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 • เพศหญิง อายุ  30 ปี ขึ้นไป / มีประสบการณ์ด้านการขาย สายธุรกิจโรงพยาบาล ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word , Excel , Power point ได้ดี
 • มีทักษะในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ , การประชาสัมพันธ์ และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
 • ใส่ใจในการให้บริการ และมี Service mind ที่ดี
 • มีรถยนต์ส่วนตัว

รายละเอียดงาน :

 • เพิ่มจำนวนรายได้บริการตรวจสุขภาพ (Check-up) บริการรักษาพยาบาล (OPD/IPD) จาก กลุ่มบริษัทคู่สัญญา (Corporate) , บริษัทประกัน (Insurance) , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มบริษัทคู่สัญญารายใหม่ เพื่อทำสัญญารักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพประจำปี / ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน , เพิ่มจำนวนผู้รับบริการกลุ่มประกันสังคม
 • ออกเยี่ยมลูกค้าบริษัทคู่สัญญา เพื่อประชาสัมพันธ์ และแนะนำผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการด้านต่างๆ ของโรงพยาบาล
 • ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้ากลุ่มบริษัทคู่สัญญา•ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
สวัสดิการ : ค่าตอบแทนตามตกลง , สวัสดิการรักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, วันหยุดพักผ่อนประจำปี, ตรวจสุขภาพประจำปี, เครื่องแบบพนักงาน, กิจกรรมสันทนาการต่างๆ , อื่นๆ

หมายเหตุ งดการเดินทางเข้ามาสมัคร ที่โรงพยาบาลฯ หากสนใจสามารถส่งประวัติ โดยคลิกปุ่ม "สมัครงาน"

สนใจติดต่อ :  ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
ตั้งอยู่เลขที่ 29 หมู่ที่ 6 ถนนพหลโยธิน  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 02-523-3360-71 / 02 994 8201-3

นายประจักษ์ หรือ นายสรศักดิ์  โทร. 02-994-8200-3 ต่อ 3302-3305 
หรือ 065-508-7188  

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2542 บนเนื้อที่ 5 ไร่ ริมถนนพหลโยธิน โดยได้รับพระกรุณา จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด

ในช่วงแรก อาคารของโรงพยาบาลเป็นอาคารเดี่ยว 5 ชั้น ชื่ออาคารสมสราญ สามารถรองรับคนไข้ได้ จำนวน 100 เตียง อาคารนี้ได้รับการออกแบบทั้งภายนอกและภายใน โดยคำนึงถึงหลักการและผลวิจัยทางการแพทย์ รวมทั้งทางด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย และสถานพยาบาล เพื่อให้ทุกพื้นที่ภายในโรงพยาบาลได้อำนวยความสะดวก และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้มาใช้บริการ ทางคณะผู้ก่อตั้งใส่ใจในรายละเอียดและเฝ้าดูแลตั้งแต่เสาต้นแรกจนเสร็จสมบูรณ์ บรรยากาศภายในโรงพยาบาล เราเน้นให้เปรียบเหมือนกับบ้านหลังใหญ่ เมื่อเข้ามาใช้บริการแล้ว รู้สึกอบอุ่น ผ่อนคลาย ด้วยความทุ่มเททั้งแรงใจแรงกาย ทำให้โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จำนวนผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาและจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว จนในที่สุด อาคารปานปิติ อาคารหลังที่ 2 ก็ได้ถูกสร้างขึ้นและเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2550 ซึ่งเป็นอาคาร 6 ชั้น ที่สามารถรองรับผู้ป่วยได้เพิ่มขึ้นอีก 50 เตียง

ปัจจุบันโรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเตียงรับผู้ป่วยใน 150 เตียง ห้องตรวจโรคต่างๆ สามารถให้บริการผู้ป่วยนอก ได้วันละ 2,000 คน มีศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงแบบครบวงจร โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ มีเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีบุคลากรทางการแพทย์ที่เชี่ยวชาญทุก

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Free shuttle bus, Gratuity, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance