(6 Position) Sales & Marketing *** รับด่วน/ขายและการตลาด

Terragro Fertilizer Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้มีการระบุเงินเดือน
ลงประกาศเมื่อ 21 Jan 2021

(6 Position) Sales & Marketing *** รับด่วน/ขายและการตลาด

Terragro Fertilizer Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • Initiating sale plan to achieve sale volume of CLM
 • Plan, develop, and coordinate sales team
 • เข้าใจด้านการตลาดพื้นฐาน และการเกษตรด้านธาตุอาหาร

รายละเอียดงาน

1.Position : Sales Oversea (Export Sales)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
Job Description:

 • Initiating sales plan to achieve sales volume of CLM (Cambodia, Lao, and Myanmar).
 • Build up a new customer base and new overseas business opportunities.
 • Analyze data to identify sales opportunities.
 • Responsible for generating sales each month to meet sales targets. (approximate 500 tons)
 • Understand import and export process and necessary required for Cambodia and Myanmar.
 • Coordinate with external organizations (Shipping agent, Bank, etc).
 • Analyze all market intelligence reports and identify all new business opportunities to expand business.
 • Can specify the market demand And implement sales operations until sales are closed in each project assigned.

Qualifications:

 • Male only, Age 30-40 years old.
 • Bachelor's Degree in any field.
 • At least 5-8 years of work experience in Sales and 3 years of work experience in Export Sales
 • Have good interpersonal, presentation, and negotiation skills.
 • Have good working in a team.
 • Able to work in neighboring countries for 20 days per month.
 • Have experience in opening new markets in neighboring countries Or have experience/works in placing new products domestically or internationally.

2.Position : Sales Trainer/ผู้ฝึกสอนด้านการขาย
Job Description:

 • Plan, develop, and coordinate sales team training programs.
 • Prepare training materials, develop instructional content and determine methodology .
 • Conduct training sessions and develop criteria for evaluating effectiveness of training sales team increasing the proficiency of sales.
 • Conduct sales training to upskill sales agents
 • Track, report, and evaluate the effectiveness of training solutions and make changes to programs based on feedback.
 • Evaluate the knowledge of sales team and evaluate the salesperson's work techniques.
 • Analyze knowledge gaps from sales team and prepare follow up training accordingly. 
 • Check the discipline and working process of the sales team as determined by the company.

Qualifications:

 • Male or Female, Age 35-45 years old.
 • Bachelor’s degree in any field.
 • At least 6-8 years of experience in trainer or sales training and audit techniques.
 • Have 2-3 years of sales or marketing will be an advantage.
 • Able to work in upcountry for 20 days per month (follow to the sales tip schedule).
 • Having strong motivation skills.
 • Having public speaker skills.
 • Strong interpersonal, strategic and leadership skills.
 • Excellent presentation, verbal communication skills, with the ability to coaching sales team.
 • Good personality.
3.Distribution Manager (ผู้จัดการระบบงานขายและกระจายสินค้า)

รายละเอียดงาน :
 • วางแผนและติดตาม Sales out รายเดือน รายเขตและวิเคราะห์ยอดซื้อเพื่อวางแผนการเพิ่มยอดขาย
 • บริหารงานขาย โดยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การเพาะปลูก การแข่งขันและการเติบโตของพื้นที่,พัฒนาระบบ Retail sales และพัฒนาศักยภาพทีมงาน Distributor
 • วางแผนและติดตามการเปิดร้านค้า รายเดือน รายเขต และวิเคราะห์การสั่งซื้อ
 • วิเคราะห์เป้าขายและวางกลยุทธการขาย
 • จัดทำข้อตกลงกับ Distributor และอัพเดตให้เป็นปัจจุบัน
คุณสมบัติ :
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,สถิติประยุกต์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในด้านการวางแผนงานขาย,Sale Operation, Trading หรือ Supply Chain Logistic อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถปฏิบัติงาน ณ จ.อยุธยา และ ออกนอกพื้นที่เป็นครั้งคราวได้
4.เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย ภาคตะวันตก พื้นที่รับผิดชอบ : จ.นครปฐม,จ.กาญจนบุรี,จ.ราชบุรี,จ.เพชรบุรี,จ.ประจวบคีรีขันธ์

รายละเอียดงาน :
 • ทำกิจกรรมด้านส่งเสริมการขายกับร้านค้า
 • งานแปลงสาธิต
 • งานประชุมเกษตรกร งาน Key farmer
 • ***เข้าประชุมปิดทริปที่ จ.อยุธยาเดือนละ 1 ครั้ง
คุณสมบัติ :
 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ทุกสาขา และ/หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านการเกษตร เคมี และส่งเสริมการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • เข้าใจระบบการทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ
 • มีความรู้เกี่ยวกับลูกค้า/บริการ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office internet ได้ดี
 • จัดทำกิจกรรม และทักษะการนำเสนอได้ดี
 • มีความรู้เกี่ยวกับดินปุ๋ย ธาตุอาหารพืช, ความรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆ
 • สามารถออกนอกสถานที่ได้ อดทนต่อภาวะกดดันได้ดี (ออกทริปต่างจังหวัด 20-25 วัน/เดือน)
5.เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขาย Distributor (Sales Development Officer)

รายละเอียดงาน :
 • ดูแลการใช้งานระบบ TRGS
 • รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ขายและตรวจสอบความผิดปกติของการใช้งานโปรแกรม TRGS
 • ติดต่อประสานงานกับทีมเทคนิคกรณีเกิดปัญหาการใช้งาน
 • ตรวจสอบทริปการเดินทางรวมถึงค่าใช้จ่ายของ Sales Retail
 • จัดทำค่า Incentive Sales Retail
 • จัดเตรียมเอกสารและประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้อง Sales Retail
คุณสมบัติ :
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการด้านการขาย อย่างน้อย 1 ปี
 • เข้าใจระบบเอกสารการขายและค่าใช้จ่าย
 • มีความรู้เกี่ยวกับลูกค้า/บริการ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office internet ได้ดี
6.Management Trainee

รายละเอียดงาน :
 • Product: สนับสนุนทีมปุ๋ยมงกุฎรับผิดชอบการศึกษาเกี่ยวกับความต้องการของพืชที่ได้รับ assignment และ พฤติกรรมเกษตรกรที่ปลูกพืชเดียวกันในแต่ละพื้นที่โฟกัส เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางกลยุทธ์ crop base
 • Place: ฝึกงานร่วมกับ PGM และ Brand Manager ในการ implement concept distributor model การวางสินค้าตามระบบ assortment การวิเคราะห์ pocket size ในร้านค้าที่วางสินค้า และ งาน merchandising
 • Promotion: ฝึกงานร่วมกับ PGM และ Brand Manager ในการ implement concept pricing and trade marketing
 • Communication: ฝึกงานดูแลการวางกลยุทธ์กิจกรรม ร่วมกับ PGM และ Brand Manager ในการ implement กิจกรรม Above The Line, Below The Line, งาน online and off line communication และ การบริหารจัดการ POSM and premium
 • สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้ มีใบขับขี่
คุณสมบัติ :
 • เพศชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาพืชไร่นา ปฐพีวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ ป. โท สาขาพืชไร่นา ปฐพีวิทยา international business/ strategic management/ economic
 • มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาดพื้นฐาน และการเกษตร โดยเฉพาะด้านธาตุอาหารดินและพืช สรีรวิทยาการผลิตพืช การใช้ปุ๋ย หากมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมปุ๋ย (การทางานวิจัยด้านดิน-ปุ๋ย-พืช)จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทัศนคติทางบวกกับการ challenge ข้อมูลที่เสนอ และสามารถรับความกดดันเรื่องระยะเวลาในการทางานที่สั้น เร่งด่วนได้ team work oriented, flexible, result oriented

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Middle
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
1 year
ประเภทการจ้างงาน
Permanent
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

TCC Group has evolved from its humble beginnings into a world class corporation. It currently operates in five principal business areas, namely food and beverage, industrial and trading business , finance and Insurance, property and real estate and agricultural and agro industrial.

Terragro Fertilizer Company Limited is in the business of production and distribution of chemical fertilizers, such as compound fertilizers and N, P and K high quality fertilizers, for consumption in the Agricultural Group and outsiders, both in the public and private sector. The present plant capacity is 250,000 tons/year of chemical fertilizers, and the production capacity can be increased to 1,000,000 tons/year, situated at Nakhon Luang District, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, in an area of about 150 rai. The location is considered as a strategic location for transportation of the Company’s products, since the Company is near a large port which can accommodate unloading of raw materials imported from standard sources abroad, and convenient for loading Company’s products to the market abroad.

Besides, within the factory complex, there are warehouses for storing raw materials for chemical fertilizer production, and warehouses for storing chemical fertilizers, large enough to support further expansion of the Company in the future. Inside the factory, modern and efficient machines are installed to produce various formulae of chemical fertilizers to meet the wide demand of the market, soil conditions and plant requirements, aiming at increasing production and quality of all types of plants, as well as to increase security on production factors of the agricultural sector and the Thai agriculturists.

TCC Group เริ่มจากกิจการขนาดเล็กเมื่อปีพุทธศักราช 2503 มีการขยายตัวและพัฒนาจนเป็นกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ ในปัจจุบันประกอบด้วยสายธุรกิจ ที่สำคัญ 5 สาย คือ สายธุรกิจเครื่องดื่ม สายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ สายธุรกิจอุตสาหกรรมการค้า สายธุรกิจประกันและการเงิน รวมถึง สายธุรกิจเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร

บริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่ม ทีซีซี ก่อตั้งในปี 2551 บนเนื้อที่กว่า 150 ไร่ ที่อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีท่าเรือขนาดใหญ่รองรับวัตถุดิบ ที่นำเข้าจากต่างประเทศ ภายในโรงงานได้ติดตั้งเครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถผลิตและจำหน่ายปุ๋ยเคมี คุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า "ปุ๋ยตรามงกุฎ" ได้แก่ ปุ๋ยปั้นเม็ด (Compound) แม่ปุ๋ย N P K และอีกหลากหลายสูตรครอบคลุมพืชเกษตรทุกภูมิภาคของประเทศไทย

ปัจจุบันบริษัท เทอราโกร เฟอร์ติไลเซอร์ จำกัด มีกำลังการผลิตปีละประมาณ 300,000 ตัน และสามารถ ขยายกำลังการผลิตได้สูงสุดถึงปีละ 1,000,000 ตัน เทอราโกรมุ่งมั่นผลิตและพัฒนาสินค้าคุณภาพ เพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้า และเติบโตอย่างมั่นคงสู่ความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมปุ๋ย ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย ยกระดับมาตรฐาน สินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Travel allowance