SIAM INTER AUCTION CO., LTD.

Sales Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย (คาร์ออน)

SIAM INTER AUCTION CO., LTD.
Salary negotiable
Posted on 16 Oct 2020

Sales Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย (คาร์ออน)

SIAM INTER AUCTION CO., LTD.

Job Highlights

  • ผู้จัดการฝ่ายขาย
  • Sales Manager
  • ขายรถมือสอง

Job Description

รายละเอียดงาน
1.รับผิดชอบเป้าหมาย (Prospect, Booking, Delivery) ของลูกทีมและตนเองให้บรรลุเป้า
2.Key ข้อมูล A-card (Prospect, Booking) ลงในระบบทุกครั้งเมื่อมีการติดต่อลูกค้า
3.บริหารงาน และ ติดตามลูกค้าค้างจองของลูกทีม อย่างใกล้ชิด
4.ติดตามสถานะของรถของลูกทีมที่ Booking และจะส่งมอบว่าอยู่ในสถานะไหน
5.ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าเพื่อจัดเตรียมประสานให้ Finance และประสานงานกับฝ่ายบัญชีเพื่อเปิดใบเสร็จรับเงิน
6.รวบรวมข้อมูลของลูกทีมเพื่อช่วยประสานงานฝ่ายทะเบียนเพื่อให้ลูกค้าเข้ามารับเล่ม กรณีเล่มยังไม่มา
7.บริหารค่าความพึงพอใจลูกค้า SSI
8.สรุปผลการสอบถามความพึงพอใจหลังลูกค้ารับรถ ภายใน 3 วันหลังจากลุกค้ารับรถไปแล้ว และทำสรุป
9. Role Play ขั้นตอนกระบวนการขาย และ การส่งมอบ
10.จัดเตรียมรถโชว์ให้พร้อมโชว์บนโชว์รูมเช็คสภาพรถทุกคันที่ซื้อเข้า และ ขายออก ( ถ่ายรูปกับลูกค้าเมื่อขายได้ )
11.ตรวจดูความสะอาดบนพื้นที่โชว์รูมส่วนงานขาย และ ทำความสะอาดรถโชว์ ดูแลความเรียบร้อย ติดป้ายโลโก้รถที่ขายหน้าร้านทุกคัน หน้า-หลัง
12.ช่วยลูกทีมในการพิจารณาเครดิตลูกค้าเบื้องต้นว่าสามารถซื้อรถได้หรือไม่
13.ตรวจสอบ สคบ.ติดหน้ารถให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนจอดขายหน้าร้าน
14..ดูแลและตรวจสอบข้อมูลสต๊อก Update ทุกวัน รถคาร์ออน และคาร์ออน
15.รายงานการขายในห้อง Line ทุกวัน
16.ลงบันทึกสรุปการขายรถทั้งรายคันและ สรุปรายเดือน
17.ตรวจสอบความสะอาดรถก่อนนำส่งให้ลูกค้าทุกคัน ( ถ่ายรูปกับลูกค้าวันรับรถ )
18.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ต้องการ
1.ดูสภาพรถเป็น 100 % ประเมินราคารถได้แม่นยำ
2.มีทักษะในการเจรจา มีความรับผิดชอบสูง
3.มีความรู้ด้านเอกสารชุดโอน
4.สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่
5.สามารถวิเคราะห์เรียงลำดับงานสำคัญก่อนหรือหลัง และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีทักษะเกี่ยวกับการรับซื้อรถยนต์
6. มีความกระตือรือล้น พร้อมที่จะเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
7. มีความอดทน และรับสภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
8. มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อบริษัท ฯ และต่อลูกค้า
9. มีใจรักงาน งานบริการ และตรงต่อเวลา
10. มีบุคลิกภาพที่ดี น่าเชื่อถือ มั่นใจในตนเอง แต่งกายสุภาพเรียบร้อย และถูกกาลเทศะ
11. มีความสามารถในการชักจูงโน้มน้าว และเจรจาต่อรอง
12. สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
13. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น MS Office, Internet เป็นต้น
14. มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน รวมถึงสามารถปฏิบัติงานนอกเหนือจากเวลาปฏิบัติงานปกติได้

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
(N/A)
Years of Experience
2 years
Job Type
Permanent
Company Website

Company Overview

URGENTLY REQUIRED!!! บริษัทฯ เปิด ดำเนินการประมูลรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ขณะนี้ ธุรกิจส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะดี ทำให้มีปริมาณ ยึดรถมากขึ้น ทำให้ทางบริษัทมีการขยายงานและต้องการบุคลากรจำนวนมาก เพื่อรองรับงานที่จะมีเข้ามาทั้งใน กรุงเทพ และ ตามสาขา ต่างจังหวัด สุราษฎร์ธานี ขอนแก่น พิษณุโลก เชียงใหม่ ชลบุรี โคราช

Additional Company Information

Benefits & Others
Gratuity, Performance bonus