SWS Group Company Limited

Sales Executive / LED Sales / Project Sales/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

SWS Group Company Limited
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

Sales Executive / LED Sales / Project Sales/เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

SWS Group Company Limited

Job Highlights

 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์
 • ประสบการณ์ในงานด้านการขาย
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ

Job Description

Responsibilities

 • Proactively sell-through existing contacts and developing relationships with prospects  
 • Prepare and effectively deliver appropriate presentations on products and services
 • Prepare assigned reports by collecting, analyzing and summarizing information 
 • Participate in exhibitions or conferences on behalf of the company
 • Achieve sales targets and KPIs
 • Productively collaborate with internal and external parties
 • Other assignments
 • ดำเนินงานขายเชิงรุกไปยังกลุ่มลูกค้าเดิมและแสวงหาฐานลูกค้าใหม่
 • จัดทำพรีเซ็นเทชั่นและนำเสนอได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
 • จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมายโดยการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
 • เข้าร่วมกิจกรรมการขายและการตลาด รวมถึงการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ
 • สามารถบรรลุเป้าหมายยอดขายและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่ตั้งไว้
 • ติดต่อประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

Requirements

 • Aged 24 – 30 years
 • Proven sales experience
 • Bachelor’s degree in Marketing, Business Administration, Economics, Communications Art or related fields 
 • Car ownership
 • Good command of English and Thai (Listening, speaking, reading and writing)
 • Excellent knowledge of Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
 • Good personality and interpersonal skill
 • Thorough understanding of techniques to present, negotiate and close deals
 • Fast learner and passion for sales 
 • อายุ 24 – 30 ปี
 • มีประสบการณ์ในงานด้านการขาย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ การตลาด เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีรถยนต์ส่วนตัวสำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและไทย ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี (Word, Excel, PowerPoint)
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะการประสานงาน การนำเสนองาน เจรจาต่อรอง
 • สามารถเรียนรู้ได้เร็ว และมีใจรักในงานด้านการขาย 
SWS Group Company Limited
2152/1 New Petchburi Road,
Bangkapi, Huay Kwang,Bangkok 10310

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

SWS Group Company Limited (www.swsgroup.co.th)

Transferring from Sony Professional Solutions Thailandin 2016, SWS Group has been appointed as the authorized distributor of Sony and other leading Broadcast & Professional products & solutions in Thailand, delivering end-to-end products & services to various segments such as:

 • Professional Camcorders
 • Broadcast & Production
 • Projectors
 • Professional Displays & Audio
 • Archiving & Content Management
 • Network Camera Systems
 • Education Solutions
 • Medical Solutions
 • Home Entertainment
 • 4K Digital Cinema

We have also been appointed as the authorized service center of Sony Professional Solutions products in Thailand, operating by working team with many years of experience and strong expertise in the products. SWS Group’s office is located on New Petchburi Road, Bangkok.

บริษัท เอส ดับบลิว เอส กรุ๊ป จำกัด(www.swsgroup.co.th)

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรอดคาสท์และโปรเฟสชันนอลในระดับแนวหน้าอย่างครบวงจร ดำเนินธุรกิจต่อจาก Sony Professional Solutions ประเทศไทย เมื่อปี 2016  โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บรอดคาสท์และโปรเฟสชันนอล (Broadcast & Professional) อย่างเป็นทางการในะเทศไทย ภายใต้แรนด์ Sony และแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย อาทิ 

 • กล้องวิดีโอระดับมืออาชีพ (Professional Camcorders)
 • อุปกรณ์สำหรับถ่ายทำและออกอากาศ (Broadcast & Production)
 • เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ (Projectors)
 • อุปกรณ์แสดงภาพและเสียงระดับมืออาชีพ (Professional Displays & Audio)
 • อุปกรณ์จัดเก็บและจัดการข้อมูล (Archiving & Content Management)
 • ระบบกล้องเครือข่าย (Network Camera Systems)
 • อุปกรณ์และโซลูชั่นด้านการเรียนการสอน (Education Solutions)
 • เครื่องมือและระบบปฏิบัติการทางการเเพทย์ (Medical Solutions)

Additional Company Information

Benefits & Others
Life insurance, Medical insurance, Transportation allowance