SUMIPOL CORPORATION CO., LTD.

Sales Coordinator / Sales Assistance/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

SUMIPOL CORPORATION CO., LTD.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Sales Coordinator / Sales Assistance/เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย

SUMIPOL CORPORATION CO., LTD.

Job Highlights

 • ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า คณะบริหารธุรกิจ
 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเสนอขายสินค้า
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 • ให้บริการและอำนวยความสะดวกในการเสนอขายสินค้าและบริการผ่านระบบโทรศัพท์
 • ให้คำปรึกษา แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า บริการต่างๆ ที่บริษัทจัดจำหน่าย
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อสร้างโอกาสและช่องทางการขายเพิ่มเติม
 • ติดตามการรับคำสั่งซื้อ จัดทำใบเสนอราคา บริการต่างๆ พร้อมติดตามปิดใบเสนอราคาให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า
 • จัดทำคู่มือ ปรับปรุงรายการสินค้าในระบบฐานข้อมูลของแผนก เพื่อให้ง่ายต่อการนำเสนอและเป็นปัจจุบัน
 • ร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาด้านเทคนิค รวมถึงการออกบูธ Event ด้านนวัตกรรมต่างๆ
 • ร่วมกับผู้ผลิตจัดทำคุณสมบัติเฉพาะครุภัณฑ์ตามระเบียบของทางราชการ (TOR)
 • ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อขยายฐานการตลาดให้กับหน่วยงานราชการ  สถาบันการศึกษาและสถานศึกษา
 • จัดทำรายงาน เก็บรวบรวมข้อมูลของลูกค้าและคู่แข่ง  เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ:

 • เพศหญิง หรือชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
 • ปวส.ขึ้นไป หรือเทียบเท่า คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด , การจัดการ , คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, เทคนิคการผลิต , เทคโนโลยีอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ และมีความเข้าใจภาษาอังกฤษระดับดี
 • บุคลิกดี คล่องแคล่ว มีไหวพริบ สามารถทนรับแรงกดดันได้ดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง และทักษะการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • หากขับรถยนต์ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Diploma of High Vocational Education
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

Established in 1988, Sumipol Corporation Limited is Thailand's leading distributor of high-quality industrial machines and tools.  With a focus on equipment used in machining, precision measurement, and automation, Sumipol provides all-round service, with the majority of products being Japan's leading brands.  Sumipol's experienced sales team works together with the manufacturers' engineers to provide technical service and develop applications to maximize customers' productivity.  Positioning of our offices near customers, in addition to advanced stock management of tens of thousands of items ensure prompt delivery.

Thirty years of dedicated, professional service has allowed us the privilege to be a trusted supplier to an extensive array of Thai customers, across a wide range of industries.

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายเครื่องจักรกลและเครื่องมืออุตสาหกรรมคุณภาพสูง  ก่อตั้งเมื่อปี  2531  ให้บริการครอบคลุมด้านงานตัดแต่งขึ้นรูปโลหะ วานวัดละเอียดด้านมิติในระบบควบคุมคุณภาพ งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เครื่องมืออุปกรณ์ทั่วไปสำหรับใช้ในโรงงาน พร้อมบริการหลังการขายครบวงคร สินค้าทั้งหมดล้วนเป้นแบรนด์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ได้รับความเชื่อถืออย่างแพร่หลาย  สุมิพลมีความพร้อมในด้านบุคลากรทั้งทีมงานขายที่มีประสบการณ์ ทำงานร่วมกับวิศวกรชาวญี่ปุ่นจากบริษัทผู้ผลิต ร่วมให้บริการด้านเทคนิคและพัฒนาการใช้เครื่องมือ เครื่องจักรกล เพื่อเพิ่มประสิทธภาพการผลิตแก่ลูกค้า ผสานกับระบบการบริหารจัดการสต๊อคสินค้าหลายหมื่นรายการ มีสำนักงานทั่วพื้นที่ใกล้เคียงลูกค้า  สามารถส่งมอบสินค้าได้อย่างรวดเร็วทันตามความต้องการ

Additional Company Information

Industry
Education