ThaiTizens Co., Ltd./บริษัทไทยทีเซนส์ จำกัด

Sale Representative/พนักงานขาย (Software)

ThaiTizens Co., Ltd./บริษัทไทยทีเซนส์ จำกัด
Salary provided
Posted on 08 Mar 2021

Sale Representative/พนักงานขาย (Software)

ThaiTizens Co., Ltd./บริษัทไทยทีเซนส์ จำกัด

Job Highlights

 • มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี
 • มีความมุ่งมั้นและตั้งใจให้ถึงยอดขาย
 • ทางบริษัทฯ ให้เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น

Job Description

รายละเอียดงาน
 • ติดต่อแนะนำบริษัทฯ (ซอฟต์แวร์) ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อทำนัดหมายเข้าพบลูกค้า
 • ทำการ Presentation ให้กับลูกค้าเป้าหมายและติดตามผลเพื่อปิดการขาย
 • จัดทำข้อมูลในระบบและจัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานขาย
 • เสริมสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และจัดหาลูกค้ารายใหม่
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ในองค์กร เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานขาย
 • ทางบริษัทฯ ให้เวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น และสามารถจัดการงานขายด้วยตัวเอง
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. สัญชาติไทย เพศชาย/หญิง
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ ในระดับดี
 4. มีประสบการณ์งานขายอย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
 5. หากมีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือไอที จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. มีความกระตือรือร้นในการทำงานและมีความเข้าใจในลักษณะงานขาย

Welfare and Rewards:

 • High salary offered with high commission
 • Working with professional young management team.
 • Social Insurance
 • Working from Mon-Fri, Sat-Sun off, Annually holidays
 • Special bonus related to the projects

สถานที่ปฏิบัติงาน: เลขที่ 38/19-20 โครงการเดอะไพรด์ ซอยอ่อนนุช 30 ถนนสุขุมวิท 77 แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

Please submit your resume via "Apply Now", short numbers of candidates are required.

Please send your application in English only!!

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
1 year
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัทไทยทีเซนส์ จำกัด ในนามเครื่องหมายการค้า 'Skytizens' เราคือบริษัทที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ไม่เพียงให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมืออาชีพ แต่ยังใส่ใจทุกแง่มุมของภารกิจประจำวันอย่างการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือการสะสมความรู้และประสบการณ์

เพราะ Skytizens เชื่อว่าเป้าหมายการประกอบธุรกิจและแก่นแท้ของแบรนด์ที่ชัดเจนเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เรากำลังเปิดรับบุคลลากรเพื่อเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่พร้อมจะเติบโตไปด้วยกัน

ที่ Skytizens เรา…

 • มั่นใจ
 • เชื่อถือได้
 • เปี่ยมคุณภาพ
 • เปิดกว้างพร้อมประสานงาน
 • เด็ดขาด
 • กระตือรือร้น
 • ใส่ใจรายละเอียด
 • มีมุมมองชัดเจนและทัศนคติแง่บวก

http://www.skytizens.com/

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance