Fatek Advance Insulation Co., Ltd.

Sale Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย

Fatek Advance Insulation Co., Ltd.
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
ลงประกาศเมื่อ 22 Feb 2021

Sale Manager/ผู้จัดการฝ่ายขาย

Fatek Advance Insulation Co., Ltd.

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าประเภท Sandwich panel
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • อ่านแบบได้

รายละเอียดงาน

หน้าที่รับผิดชอบ
 • วางแผนการทำงาน สร้างโอกาสการขายในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ รักษาฐานลูกค้าเดิม 
 • การเปิดการขาย ติดต่อลูกค้า และปิดการขายแก่ลูกค้า
 • สรุปรายงานและติดตาม-ดูแลรับผิดชอบ ความเรียบร้อยของงานขาย
 • เข้าพบ ลูกค้า และ นำเสนองานขาย 
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายโรงงาน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้สินค้าที่เป็นไปตามคำสั่งซื้อของลูกค้า
 • ร่วมวางแผนการขายกับผู้บังคับบัญชา
 • พัฒนากลยุทธ์งานขายเพื่อเพิ่มยอดขายและทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่ได้รับ
 • ตอบข้อร้องเรียนต่างๆของลูกค้า และสำรวจความพึงพอใจจากลูกค้า
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ 
 • เพศ ชาย/หญิง
 • อายุ 23 -  35 ปี
 • การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา 
 • ประสบการณ์ 0  - 3 ปี
 • ทักษะพิเศษ  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, ทักษะทางด้านการเจรจาต่อรอง, ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • อื่นๆ  มีประสบการณ์ด้านงานขายสินค้าประเภท Sandwich panel จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม

2. กองทุนเงินทดแทน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. การฝึกอบรม
6. ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ ครั้ง
7. เงินช่วยเหลือการสมรส
8. เงินช่วยเหลือค่าทำศพ
9. เบี้ยขยัน สุงสุด 1,250 บาท
10. ค่าอาหาร
11. เบิกเงินเดือนล่วงหน้า
12. เงินกู้ยืมบริษัทฯ
13. วันหยุดตามประเพณี / ประจำสัปดาห์
14. ปรับเงินเดือนประจำปี
15. โบนัสประจำปี
16. ชุดยูนิฟอร์ม
17. ลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Senior
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
3 years
ประเภทการจ้างงาน
Full Time, Permanent
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ฟาเท็ค เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2540 บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผลิตแผ่นฉนวนสำเร็จรูป หรือ SANDWICH PANEL ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ โดยมีชนิดโฟมฉนวน คือ PS PU PIR และ ROCK WOOL

บริษัทฯได้เพิ่มขยายกำลังการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการนำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต ทำให้สะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ของเราได้ดียิ่งขึ้นด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของวงการอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่แลเห็นความสำคัญของผลิตภัณฑ์ และทรัพย์สินของลูกค้าเป็นหลัก จึงคิดค้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 22 ปี ในการดำเนินกิจการผลิตและบริการติดตั้งแผ่นฉนวนสำเร็จรูป ผนังห้องเย็น แผ่นฉนวนกันไฟ ฯ ของบริษัทฯ ทำให้ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นที่ยอมรับจากบริษัทชั้นนำต่างๆของประเทศเป็นจำนวนมาก บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาความสามารถในการผลิตผลงาน และบริการที่ดีมีคุณภาพ ออกสู่ลูกค้าที่เป็นยิ่งกว่าลูกค้าให้เติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม