Dplus Intertrade Company Limited

Recruiter / Talent Acquisition / สรรหาบุคลากร (ยินดีต้อนรับน้องจบใหม่)

Dplus Intertrade Company Limited
เงินเดือนสามารถต่อรองได้
ลงประกาศเมื่อ 26 Jan 2021

Recruiter / Talent Acquisition / สรรหาบุคลากร (ยินดีต้อนรับน้องจบใหม่)

Dplus Intertrade Company Limited

ไฮไลท์เด่นของงาน

 • มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ประเมินคน
 • จับโจทย์ท้าทาย เรียนรู้ เติบโตไปด้วยกัน
 • องค์กรคนรุ่นใหม่ Gen-Y เต็มไปด้วยการเรียนรู้

รายละเอียดงาน

Key Responsibilities

 • สรรหา สัมภาษณ์ คัดเลือกพนักงานให้ตรงตามตำแหน่งงานและเป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กร
 • ใช้ความสามารถในการรับฟัง สื่อสาร ดึงดูด จูงใจ คนที่ใช่ร่วมงานกับองค์กร
 • ช่วยคิด วิเคราะห์ และร่วมวางแผนวางกลยุทธเกี่ยวกับงานด้านการสรรหาทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ
 • จัดทำโปรเจคสนับสนุนการสรรหา และดึงดูดบุคลากรมาร่วมงานกับองค์กร
 • ช่วยวางแผนและประสานงาน สนับสนุนงาน PR Company Brand เพื่องานสรรหา
 • สนับสนุนงานด้านการบริหารอัตรากำลัง
 • จัดทำรายงานการสรรหา และรายงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนนุนทีมงาน HR และ พนักงานในองค์กรตามความเหมาะสม

Job Specification

 • อายุ 22 - 24 ปี เพศ หญิง/ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาใดๆก็ได้ที่สนใจงานสรรหา (เรียนรู้ได้)
 • ยินดีต้อนรับน้องจบใหม่
 • เรียนรู้ไว ช่างสังเกตุ สนใจเรียนรู้ธุรกิจ และพัฒนาทักษะการสื่อสาร เจรจา และการทำงานร่วมกับคน
 • Microsoft Excel , Word , PowerPoint ในระดับดี
 • ประสานงานได้ดี มีทักษะสื่อสาร หากมีทักษะในการเจรจาต่อรอง พิจารณาเป็นพิเศษ
 • สื่อสารภาษาอังกฤษ อยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย มนุษยสัมพันธ์ดี

สิ่งที่ได้เรียนรู้

 • ได้ร่วมขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจจากการสรรหาทีมงาน
 • ได้เรียนรู้เข้าใจธุรกิจ คน และทีมงานไปพร้อมกัน 
 • ได้พัฒนาทักษะการฟัง สื่อสาร เจรจา และเข้าใจงาน HR ครบทุกส่วนงาน
 • ทำงานในบรรยากาศสนุกๆกับพี่น้อง Gen-Y ทำงานใกล้หัวหน้าที่เน้นพัฒนาทีมใกล้ชิด

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เงินโบนัสตามผลงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ทุนการศึกษา
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • เบี้ยเลี้ยง
 • เงินส่งเสริมการศึกษาพนักงาน
 • เงินส่งเสริมการศึกษาบุตร
 • ฝึกอบรมภายในและภายนอกสถานที่

ติดต่อเรา

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด

สำนักงานใหญ่: 123/20-22 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

ติดต่อ คุณนันทกานต์ (นิ้ง)

โทร: 093-132-3773

http://www.dplus.co.th/main/careers/

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระดับตำแหน่งงาน
Entry Level
ระดับการศึกษา
Degree
อายุงาน
Not Specified
ประเภทการจ้างงาน
Full Time, Permanent
เว็บไซต์บริษัท

ข้อมูลบริษัท

Dplus Intertrade Co.,Ltd. was incorporated in Thailand in September 2004, starting out as a trading and manufacturing company, and has become a leading Thai company in fast-moving-consumer-electronics (FMCE) industry with
800 employees in Thailand and China. The company has been growing rapidly and currently expanding its businesses internationally.

Dplus has many consumer electronics brands such as Focus FilmRizz Mobile AccessoriesWHY LightingCube Multimedia Accessories, BeWell Healthy and Innovation Product. 

Dplus products can be found in most modern trade channels and also in local shops, as a result of a strong sales network and the effort putting in product development to ensure that our products meet consumers’ needs.

Company Culture is very entrepreneurial and highly values integrity and accountability. 
Dplus is building a team for its expansion and looking for talents who are eager to be parts of its success.

ข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม

ประเภทธุรกิจ
สวัสดิการและสิ่งจูงใจอื่น ๆ
Five-day work week, Free shuttle bus, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Travel allowance