Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.

Project Management Engineer

Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Project Management Engineer

Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.

Job Highlights

 • ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ด้าน Automotive, IATF16949 3 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Job Description

งานหลัก  (Major Responsibility)                                            
1.งานบริหาร 
 • วางแผนติดตาม รับผิดชอบการขออนุมัติ ส่งมอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP System) เข้าสู่ Mass Production                            
 • วางแผนติดตาม รับผิดชอบการขออนุมัติที่เกี่ยวการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ และการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรม  
 • วางแผนการจัดทำ PPAP                            
 • กำหนดแนวทางขั้นตอน Engineer/Process change                            
 • วางแผนการติดตามเอกสาร Shokan, TC-PCR และ Master Plan หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ให้กับบริษัทแม่
2.งานปฏิบัติ
 • RFQ Feasibility เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาความสามารถของบริษัทในการทำโมเดลใหม่                     
 • New Model การจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน                            
 • Engineering/Process Change การควบคุมและจัดทำผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
 • Team Follow up Meeting การติดตามงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีผลกระทบทั้งหมด                            
 • Internal APQP Meeting การจัดประชุมเพื่อสรุปผล การดำเนินงานแก่หน่วยงานต่างๆ                             
 • Japan-APQP Meeting Conference การจัดประชุม การทำรายงานที่ต้องรายงานต่อบริษัทแม่ หรือบริษัทในเครือต่างๆ                            
 • APQP  Report  การจัดทำรายงานเพื่อใช้เสนอต่อผู้บริหาร                            
 • Global APQP Meeting  การจัดเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์ผล รายงานความคืบหน้าของระบบการทำงานของบริษัทเพื่อเป็นการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง                            
 • NCR Process การจัดการของที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เกิดขึ้นระหว่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์                      
 • APQP System การวางแผนและปรับปรุงระบบการจัดการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ                            
 •                 11. FMEA/Control plan การออกแบบกระบวนการผลิตเพื่อให้เหมาะสมกับองค์กรและความต้องการของลูกค้า                            
 • Human Resouce (New Staff) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในงานด้านอื่นๆ                            
 • การวิเคราะห์ต้นทุนของโครงการต่างๆ ใช้บริหารต้นทุนของผลิตภัณฑ์                            
 • ให้คำปรึกษาแก่สมาชิกในทีม เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกทุกคนในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน          
 • การจัดทำและควบคุมเอกสาร PPAP                            
3.งานประสานงาน
 • ประสานงานกับทีม APQP เพื่อติดตามงานและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ สอดคล้องกับแผนงาน APQP                            
 • ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการตลาด ฝ่ายวิศวกรรม เพื่อยืนยันและวางแผน โปรเจ็ก                            
 • ติดต่อประสานงานกับ APQP (TC) ในการดำเนิน                            
 • ประสานงาน การจัดประชุมต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย                            
 • ประสานกับบริษัทในเครือทั่วโลก                            
 • ประสานงานกับลูกค้า เพื่อขออนุมัติชิ้นผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์ที่มีการแจ้งเปลี่ยนแปลงด่านวิศวกรรมของบริษัท
4.งานโครงการ
 • IATF16949 Committee                            
 • การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในกิจกรรมอื่นๆของบริษัทที่ได้รับมอบหมาย   
คุณสมบัติที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Job Specification)            
 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  
 • มีประสบการณ์ด้าน Automotive, IATF16949 อย่างน้อย 3 ปี    
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • คอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน MICROSOFT WORD,  EXCEL POWER POINT, OUTLOOK   

Tsubakimoto Automotive (Thailand) Co., Ltd.
700/467 Moo 7, Amata City Industrial Estate,
T. Donhuaroh, A. Muang Chonburi,
Chonburi 20000

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัทชั้นนำในกลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์ ซึ่งทำการผลิต ระบบโซ่ราวลิ้นรถยนต์ จากประเทศญี่ปุ่น และได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศ ( พนักงานประมาณ 200 ท่าน, ได้ผ่านระบบ ISO:14001 ( New Version ) และ ISO/TS 16949 ) บริษัทฯ จึงต้องการรับสมัครพนักงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

Additional Company Information