Sansiri Public Company Limited

Project Engineer (Housing / Townhouse)/วิศวกร (บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์)

Sansiri Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 28 Nov 2020

Project Engineer (Housing / Townhouse)/วิศวกร (บ้านเดี่ยว / ทาวน์เฮ้าส์)

Sansiri Public Company Limited

Job Highlights

 • Project Management, Planning, Coordinate
 • Experience in Real estate housing , townhouse
 • Male, Civil Engineer, good personality

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ควบคุมงานโครงการให้ได้คุณภาพ และให้เสร็จตามกำหนดเวลาในงบประมาณที่ตั้งไว้
 • วางแผนงาน,แผนการเงิน,แผนการจัดซื้อวัสดุ  ตรวจสอบการดำเนินงาน และพัฒนาการก่อสร้าง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วง
 • จัดหาและจัดจ้างผู้รับเหมางานก่อสร้าง
 • พัฒนาโครงการจนแล้วเสร็จแบบมีคุณภาพ และส่งมอบให้กับลูกค้า
 • วิเคราะห์ปัญหา ให้คำปรึกษากับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในด้านเทคนิค และการบริการ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
 • ปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา  สถาปัตยกรรม  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการ หรือการบริหารงานก่อสร้าง หากมีใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (กว.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 7-10 ปี ด้านการพัฒนาโครงการแนวราบ 
 • มีประสบการณ์ตรงควบคุมงานก่อสร้างบ้านเดี่ยว หรือทาวน์เฮ้าส์
 • มีทักษะการบริหารโครงการ ควบคุมงบประมาณ บริหารผู้รับเหมา ส่งมอบบ้านกับลูกค้า และสามารถปฎิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Ms.Office, Auto CAD ได้

ติดตามอัพเดทข่าวสารจากเราได้ที่   https://career.sansiri.com/Home.aspx   หรือ https://www.facebook.com/sansiricareers/

หากท่านมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ 0860843690 

You can read more about us on our company career page https://career.sansiri.com/Home.aspx or follow us on social media on Facebook https://www.facebook.com/sansiricareers/ to get the latest updates.

If you’ve got any questions you’re welcome to contact us at 0860843690

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
7 years
Job Type
Full Time, Permanent
Company Website

Company Overview

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ  

 • บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด   
 • บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  
 • บริษัท พิวรรธนา จำกัด   
 • บริษัท แสนสิริ แลนด์ จำกัด  
 • ฯลฯ

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่มีผลงานอันโดด เด่น ทั้งด้านงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคาร บริหารงานขาย บริการที่ปรึกษาการลงทุน บริการตรวจสอบอาคาร บริการด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ

บริษัท มีพัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการเป็นผู้ริเริ่มและนำแนวคิดใหม่ มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ เพื่อสังคมที่ดีในวันนี้และวันหน้า และในการรักษามาตรฐาน การดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มุ่งที่จะรักษาและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมด้วยการจัดสวัสดิการที่เพียบพร้อม เพื่อรองรับการขยายตัวในการดำเนินงานอย่างไม่หยุดยั้ง

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ และพร้อมที่จะเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกับเรา ดังนี้

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Gratuity, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus