Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Project Engineer/วิศวกรโครงการ/พนักงานบริหารโครงการ

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 22 Feb 2021

Project Engineer/วิศวกรโครงการ/พนักงานบริหารโครงการ

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited

Job Highlights

 • ป.ตรี/โท วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประเมิณราคา บริหารสัญญา และควบคุมโครงการก่อสร้าง
 • ประสบการณ์ออกแบบระบบผลิตน้ำประปา/บำบัดน้ำเสีย 3 ปี

Job Description

หน้าที่และความรับผิดชอบ :

 • สนันสนุนการออกแบบ และควบคุมโครงการก่อสร้างในพื้นที่รับผิดชอบของบริษัท
 • สนับสนุนการจัดทำแผนลงทุนระยะยาวประจำปีของบริษัทฯ
 • ให้คำแนะนำและสนับสนุนงาน รวมทั้งการตรวจสอบ และรายงานผลการทำงานในความรับผิดชอบ
 • ให้คำแนะนำปรึกษาด้านเทคนิคแก่ทีมงาน ลูกค้า และที่ปรึกษา
 • ประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการให้มีราคาที่เหมาะสม
 • ตรวจเยี่ยมงานตามรายการสัญญา เพื่อตรวจสอบภาพรวมการเดินระบบ ต้นทุนที่ต้องควบคุมตามสัญญา การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักระบบผลิต
 • ตรวจสอบรายงานผลการดำเนินงานของคู่สัญญาจ้างบริหารกิจการสัมปทาน สัญญาจ้างเดินระบบผลิต หรือสัญญารับจ้างช่วงอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำครบวงจร
 • วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลการดำเนินงานเชิงประสิทธิภาพตามข้อกำหนดสัญญาบริหาร เพื่อใช้ในการปรับปรุงสัญญาใหม่ในอนาคต
 • ดำเนินงานตามหลักการด้านวิศวกรรม ความปลอดภัย และสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี/โท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านงานออกแบบระบบผลิตน้ำประปา บำบัดน้ำเสีย น้ำดิบ  หรือที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในด้านงานวางแผนโครงการ งานคำนวณออกแบบ งานอำนวยการใช้และบำรุงรักษา หรืองานสำรวจปริมาณงานและราคา 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องบัญชี การเงิน การลงทุน การคิดผลตอบแทนการลงทุน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีความรู้ความเข้าใจระบบบริหารคุณภาพ เช่น ISO 9001, 45001 หรือ OHSAS 18000
 • สามารถขับขี่รถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • สถานที่ปฏิบัติงาน : East Water สำนักงานใหญ่ กทม.
สวัสดิการ :
 • ค่าสมาชิกศูนย์กีฬา/การออกกำลังกาย
 • ค่าท่องเที่ยวและพักผ่อนของพนักงาน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร
 • ฝึกอบรมหรือเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง 
 • ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ 
 • ประกันสุขภาพพนักงาน และครอบครัว                  
 • ค่ารักษาพยาบาล ค่าทันตกรรม พนักงานและครอบครัว
 • โบนัสประจำปีตามผลประกอบการ 
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ    
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส      
 • เงินช่วยเหลือคลอดบุตร
 • เวลาการทำงานยืดหยุ่น
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน, ลากิจ 5 วัน
 • วันหยุดตามประเพณีไม่ต่ำกว่า 13 วัน
 • Smartphone พร้อมซิมการ์ดสำหรับใช้ปฏิบัติงาน
 • ฯลฯ
การเดินทางมายังอาคารอีสท์วอเตอร์ :
 • รถเมล์สาย 24, 69, 92, 107, 129, 138, 187, 504, 555
 • รถไฟฟ้า ฺBTS สถานีหมอชิต
 • รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีจตุจักร

Additional Information

Career Level
Middle
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

URGENTLY REQUIRED !! 

          บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ อีสท์ วอเตอร์ เป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า EASTW ดำเนินธุรกิจสาธารณูปโภคด้านน้ำ โดยบริหารจัดการ ระบบขนส่งน้ำดิบผ่านท่อส่งน้ำ ขนาดใหญ่ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม และการอุปโภคบริโภค เพื่อสนับสนุนแผนงานพัฒนา พื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ให้เป็นเขต อุตสาหกรรมหลักของประเทศ

          ที่ผ่านมา อีสท์วอเตอร์ ลงทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคตะวันออก โดยวางระบบน้ำให้เป็นโครงข่ายท่อน้ำ หรือ Water Grid ที่สมบูรณ์ที่สุด แห่งแรกในประเทศไทย ความยาวกว่า 491.8 กิโลเมตร เชื่อมโยงแหล่งน้ำสำคัญๆ ในภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาช่วยเสริม ขีดความสามารถในการทำงานของระบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ปัจจุบันปริมาณน้ำ สูญหายในเส้นท่อเหลือไม่ถึง 3%

          อีสท์ วอเตอร์ ดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ ที่ว่า " เป็นผู้นำในการบริหารจัดการน้ำครบวงจรของประเทศ " เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการบริหารจัดการที่โปร่งใสมีธรรมาภิบาล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายเรียกหรือรับสินบนใดๆ ในการรับคนเข้าทำงาน “หากมีผู้เรียกรับ เงิน สิ่งของ และรับว่าจะช่วยให้เข้าทำงานที่บริษัทฯ ได้ กรุณาแจ้งข้อมูลมาที่ [email protected] "

Additional Company Information

Benefits & Others
Dental insurance, Five-day work week, Flexible working hours, Housing allowance, Life insurance, Medical insurance, Overtime pay, Performance bonus, Transportation allowance, Travel allowance, Work from home