AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED/บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด

Project Engineer/ผู้จัดการโครงการ

AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED/บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด
THB 35,000 - THB 55,000 /month (negotiable)
Posted on 22 Feb 2021

Project Engineer/ผู้จัดการโครงการ

AESTIMA ASSET COMPANY LIMITED/บริษัท เอสติม่า แอสเสท จำกัด

Job Highlights

 • บริหารต้นทุนโครงการ/ บริหารงานสำนักงาน
 • กำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำตามขอบเขตงาน
 • สามารถใช้โปรแกรม MS Office, Auto CAD ได้ดี

Job Description

วัตถุประสงค์หลักของงาน (Main Objectives) 
รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ

หน้าที่หลักของงาน (Key Result Areas)
 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชนภายนอกที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานโครงการ
 2. วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมาให้ตรงตามเวลาที่กำหนด
 3. ควบคุมตรวจสอบการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้ตามรูปแบบ คุณภาพตามมาตรฐาน ปฏิบัติการตามสัญญาอย่างเคร่งครัด
 4. บริหารต้นทุน เวลาและงบประมานของโครงการให้ได้ตามเป้าหมายของผู้บริหาร
 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นฝ่ายออกแบบ จัดซื้อ การเงินและบัญชี การตลาดและขาย เจ้าหน้าที่ธนาคาร หน่วยงานราชการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง  
 6. มอบหมายหน้าที่งานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมติดตามการดูแลการปฏิบัติงาน และ ประเมินผลงานการทำงานของพนักงานในระบบ OKRs และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
 7. บริหารงานสำนักงาน เช่น ตรวจสอบแผนก่อสร้าง ยอดรายได้ ยอดโอน, ตรวจสอบรายงานความคืบหน้าโครงการ ฯลฯ
 8. จัดทำตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและผู้รับเหมาต่างๆ ตามระบบบริหารคุณภาพ ISO
 9. ทบทวนและตรวจสอบ อนุมัติแผนงานหลัก และแผนงานย่อย แผนงานประจำเดือนของผู้รับเหมาต่างๆให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง
 10. อนุมัติและตรวจสอบแบบ SHOP DRAWING เพื่อให้งานไม่ติดขัด และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 11. นำเสนอแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ในเชิงการก่อสร้างให้แก่ทางผู้บริหาร และนำมาประยุกต์ใช้กับองค์กรได้
 12. รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจรับบ้านของลูกค้าเพื่อรับโอน
 13. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง (Job Specification)
 1. เพศ ชาย
 2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
 3. การศึกษา/สาขา   ปริญญาตรี - โท ด้านวิศวกรรมโยธา
 4. ประสบการ์ณ 5-7ปี
 5. หากผ่านงานอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ จะพิจารณเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน 
 1.  Head Quarter : 1624 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี แขวงมักกะสัน กรุงเทพฯ                                     https://g.page/aestimaasset?share
 2.  Site               :  โครงการ ARTHA พหล-อารีย์ ซอย อินทามระ 4 แขวง สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร   https://goo.gl/maps/48chQVMSaU8xwXuZ7                                                                                                           :   โครงการ ARTHA V84  ซอยวิภาวดี 84 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสีกัน(ดอนเมือง) เขตดอนเมือง(บางเขน) กรุงเทพมหานคร                                                                       https://goo.gl/maps/repyKC9yMCjoxaP17

สวัสดิการ
 1. ท่องเที่ยวประจำปี ต่างประเทศ หรือในประเทศ
 2. โบนัสประจำปี
 3. ปรับเงินเดือนประจำปี
 4. ประกันสังคม
 5. ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ
 6. Work from home
 7. สลับวันหยุด
 8. งานเลี้ยงต้อนรับพนักงานใหม่
 9. งานเลี้ยงวันเกิดพนักงาน
 10. กิจกรรมเดือนละ 1 ครั้ง
 11. งานสังสรรค์เดือนละ 1 ครั้ง
 12. ค่าเดินทาง
 13. วันหยุดพักผ่อนประจำปีสามารถใช้ได้หลังจากผ่านทดลองงาน ขั้นต่ำ 7 วัน
 14. ลากิจ 3 วัน ลาป่วย 30 วัน ลาทำหมันตามใบรับรองแพทย์  

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

ลักษณะธุรกิจ 
อสังหาริมทรัพย์

รายละเอียดเกี่ยวกับบริษํทและการดำเนินกิจการ
บริษัทดำเนินการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในรูปแบบของ community mall บ้านเดี่ยว luxury และทาวโฮม กำลังมองหาบุคคลกรที่มีประสิทธิภาพ ที่พร้อมเติบโตไปกับเราอย่างมั่นคง

ที่อยู่

Head Quarter
1624 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตราชเทวี แขวงมักกะสัน กรุงเทพมหานคร 10400
ติดต่อ
คุณจัสมิน 084 6543241
Email    [email protected]

การเดินทาง
Head Quarter

ติด MRT เพชรบุรี ทางออกประตู2
ปักหมุด   https://g.page/aestimaasset?share 

Additional Company Information

Benefits & Others
Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance, Work from home