POSITIVE TEAM DESIGN CO., LTD./บริษัท โพสซิทีฟ ทีม ดีไซน์ จำกัด

Project Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานเเละออกเเบบโครงการ

POSITIVE TEAM DESIGN CO., LTD./บริษัท โพสซิทีฟ ทีม ดีไซน์ จำกัด
THB 20,000 - THB 25,000 /month (negotiable)
Posted on 27 Jan 2021

Project Coordinator/เจ้าหน้าที่ประสานงานเเละออกเเบบโครงการ

POSITIVE TEAM DESIGN CO., LTD./บริษัท โพสซิทีฟ ทีม ดีไซน์ จำกัด

Job Highlights

 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องหรือประสานงาน
 • โปรแกรมนำเสนองานPower point ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้งพูดอ่านเขียน อังกฤษได้

Job Description

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
      •   จัดทำเอกสาร Schedule ต่างๆ และควบคุมตารางการทำงานร่วมกับทีมงาน และซัพพลายเออร์ให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ และงานเสร็จตรงตามเวลาที่กำหนด

 • •    ประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมาและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเอกสารขออนุญาตเข้างาน ให้สถานที่ติดตั้งให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมืออาชีพและให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

  •  ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือบุคคลคนที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบความต้องงการลูกค้าหรือกำหนดเวลา เพื่อดำเนินการแพลนงานได้ถูกต้อง

  •  ติดต่อประสานงานกับศูนย์การค้าต่างๆที่ลูกค้าเช่าพื้นที่เพื่อติดตั้งตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย

  •  ติดตามการก่อสร้าง ประกอบโครงการและการเก็บงานซ่อมบำรุงของผู้รับเหมาในระยะเวลาที่กำหนด( รวมถึงต้องไปตรวจความถูกต้องของการผลิตชิ้นงานที่โรงงานที่บริษัทจ้างผลิตงาน อย่างน้อยอาทิตย์ ละ 2 ครั้ง/ และจะต้องจัดทำ Report เพื่อสรุปงานทุกครั้ง)

  •  มองหาผู้รับเหมาซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพและแนวความคิดใหม่เพื่อสนองความต้องการของโครงการอยู่เสมอ

  •  จัดเตรียมเอกสารของโครงการที่ได้รับมอบหมาย  อ่านและตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษได้

  •   ประสานงานการแจ้งซ่อมกับทางสาขาและผู้รับเหมา(กรณีที่มีงานซ่อม) และในบางกรณีต้องเดินทางไปดูหน้างานเพื่อทราบและ สรุปสาเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมผู้รับเหมา และจะต้องจัดทำ Report เพื่อสรุปงานทุกครั้ง

  •  สรุปผลการปฏิบัติงาน, จัดทำ Report, ส่งมอบบงานลูกค้า

  •  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบปริญญาตรี ในสาขา สถาปัตยกรรม ออกแบบตกแต่งภายใน ออกแบบเฟอร์นิเจอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถใช้โปรแกรมในการจัดทำเอกสาร Microsoft office, inter net ,outlook, Photo shop, โดยเฉพาะโปรแกรมนำเสนองานPower point ได้เป็นอย่างดี เเละสามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้
 • มีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องหรือประสานงานโครงการ  งานติดตั้งประกอบร้านค้า, งานส่วนตกแต่งภายใน, งานติดตั้งเฟอร์นิเจอร์   ฯลฯ  อย่างน้อย 0-3 ปี
 • มีทักษะด้านการสื่อสารทั้ง พูด อ่าน เขียน อังกฤษได้  จะเป็นประโยชน์ในการทำงานอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันในด้านต่างๆตามลักษณะงานและประเภทของธุรกิจนี้
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในความคิด นำเสนอ และแก้ปัญหาในการทำงานอย่างมืออาชีพ
 • ชอบงานที่พัฒนาตนเองตลอดเวลา ใฝ่เรียนรู้ เปิดรับสิ่งใหม่และ มีบุคลิคภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีวาทศิลป์ ชอบการสื่อสารเจรจาต่อรอง
 • สามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ สามารถทำงานนอกสถานที่เเเละต่างจังหวัดได้ สามารถติดตั้งงานตอนกลางคืนได้
 • ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และรับผิดชอบในหน้าที่และทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
 • หากมีประสบการณ์งานด้านตกแต่งภายในศูนย์การค้า, ศูนย์แฟชั่น, พื้นที่ค้าปลีก จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 

POSITIVE TEAM DESIGN CO., LTD.  

Tel . 02-821-5068 /Mobile.086-036-4458

www.positivedesign.com.sg

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
N/A
Job Type
Full Time, Permanent

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Flexible working hours, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance