THE DHARMNITI PUBLIC COMPANY LIMITED

Programmer

THE DHARMNITI PUBLIC COMPANY LIMITED
Salary provided
Posted on 01 Mar 2021

Programmer

THE DHARMNITI PUBLIC COMPANY LIMITED

Job Highlights

 • การเขียนโปรแกรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี (Programmer)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • PHP, HTML, CSS, Javascript, OOP

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบในการดูแล ปรับปรับปรุง สร้าง/พัฒนา ทดสอบ แก้ไข ส่วนต่อยอดจากเดิม ให้มีความต้องการตามแผนงานของทีมงานพัฒนา ประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องของผู้ใช้ และตอบสนองของแนวทางด้านธุรกิจ ออกแบบให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ และเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาและปรับปรุง ทำงานให้เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรม PHP, HTML, CSS, Javascript, OOP
 • มีความรู้ในการใช้งาน MySql Server, FTP, Joomla, CMS
 • สามารถสื่อสารและประสารงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้
 • แก้ไขปัญหางานเฉพาะหน้าที่เกิดขั้นกับงานด้วยตนเอง
 • เรียนรู้และปรับปรุงเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย
 • ให้คำแนะนำกับผู้ที่เกียวข้องกับงาน
วุฒิการศึกษา
 • ปริญญาตรี เกี่ยวข้องกับด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)
 • ประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนโปรแกรมไม่ต่ำกว่า 2 ปี (Programmer)
คุณสมบัติอื่น ๆ (Other)
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • ศึกษาและแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 • สื่อสารและปรับทัศนคติกับผู้อื่นได้ดี

 THE DHARMNITI PUBLIC COMPANY LIMITED
178 Soi Permsap (Prachachuen 20),Prachachuen Road,
Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800
Tel. 02-596-0500

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time

Company Overview

เป็นองค์กรธุรกิจที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ดำเนินธุรกิจภายใต้ความตั้งใจ โดยให้บริการด้านการตรวจสอบบัญชี บริการด้านตรวจสอบภายใน บริการด้านที่ปรึกษาบัญชีและภาษีอากร บริการด้าน outsource จัดทำบัญชีและภาษี จัดทำเงินเดือน บริการด้านคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ

Additional Company Information