SIMPLE FOODS CO., LTD.

Production Manager / Production Supervisor/ผู้จัดการผลิต / หัวหน้างานผลิต

SIMPLE FOODS CO., LTD.
Salary provided
Posted on 02 Mar 2021

Production Manager / Production Supervisor/ผู้จัดการผลิต / หัวหน้างานผลิต

SIMPLE FOODS CO., LTD.

Job Highlights

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตเครื่องดื่มในโรงงานอาหาร
 • เดินทางสะดวก ใกล้ทางด่วน

Job Description

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนการผลิต กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ, ระยะเวลา, ทรัพยากร, การส่งมอบ)
 • วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต
 • จัดกำลังคนเข้าทำงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต
 • ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต
 • แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต
 • ควบคุมทรัพยากรและค่าใช้จ่ายการผลิต
 • กำกับดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามแผน
 • วางแผนพัฒนาพนักงานให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการผลิต
 • ส่งมอบสินค้าจากการผลิตให้ได้ปริมาณและระยะเวลาตามที่กำหนดในแผน
 • ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน
 • ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สรุปผลการทำงานรายวัน รายสัปดาห์ รายงานต่อผู้บริหาร

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป
 • การศึกษาปริญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้าหรือผู้จัดการผลิต ในโรงงานเครื่องดื่ม ไม่น้อยกว่า  5 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม  Excel  ขั้นสูงได้เป็นอย่างดี
 • การสื่อสารดี มีความกระตือรือร้น รับผิดชอบสูง ติดตามงาน และส่งมอบงานภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • สามารถทำงานที่โรงงาน นวนคร จ.ปทุมธานี

สวัสดิการบริษัท

 • ประกันสังคม
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
5 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

เราเป็นบริษัทผู้นำในการจัดจำหน่ายนมจากเมล็ดถั่วอัลมอนด์ 100% ภายใต้แบรนด์ 137 degrees เราเลือกใช้วัตถุดิบชั้นยอดผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ทันสมัยใส่ใจทุกขั้นตอน ได้รับการรับรองระบบ GMP, HACCP, ISO 9001, ISO 22000 และ FSSC 22000 ปัจจุบันผลิตภัณฑ์มีวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำในหลายประเทศทั่วโลก ขณะนี้บริษัทกำลังขยายกำลังการผลิตเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดรับบุคลากรที่จะเติบโตไปพร้อมกับบริษัท

เว็บไซต์ www.137degrees.net

Additional Company Information

Benefits & Others
Performance bonus