SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.

Product Specialist

SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.
Salary provided
Posted on 23 Feb 2021

Product Specialist

SAMAPHAN HEALTH CO., LTD.

Job Highlights

  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2 ปี
  • ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ตลาด วางแผนการขาย

Job Description

Product Specialist

รูปแบบการทำงาน :งานประจำ
จำนวนที่รับ :1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน :กรุงเทพ เขตบางกะปิ
วันทำงาน :จันทร์ - ศุกร์
เวลาทำงาน :08:30 - 17:30

หน้าที่รับผิดชอบ
1.สามารถจัดอบรม ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์กับบุคคลากรทางการแพทย์ ร้านค้า และพนักงานขายได้
2.จัดการและดำเนินกิจกรรมการขาย และการตลาดโดยมีการวางแผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
3.วิเคราะห์หาช่องทางการขายและการตลาดเพื่อนำไปปรับปรุงการส่งเสริมการขายเพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
4.วิเคราะห์คู่แข่งและความเคลื่อนไหวคู่แข่งพร้อมเสนอแนะการตลาดและทีมขาย
5.ร่วมมือกับทีมขายเพื่อพัฒนาแผนการขายและการตลาด

คุณสมบัติ
1.อายุ 25 - 35 ปี
2.จบปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ โภชนาการ (จบเภสัชศาสตร์ จะได้รับการพิจารณาพิเศษ)
3.มีประสบการณ์ 2 ปี
4.สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
5.มนุษยสัมพันธ์ดี

Additional Information

Career Level
Entry Level
Qualification
Degree
Years of Experience
2 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท สมาพันธ์เฮลธ์ จำกัด

ประกอบกิจการธุรกิจ เครื่องมือแพทย์ ผลิตภัณฑ์เพื่อผู้สูงอายุ ยา และ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เริ่มทำธุรกิจด้วยความปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ตั้งแต่ปี 2534และดำเนินธุรกิจได้ด้วย
ความมุ่งมั่นในการคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่จะให้คุณสามารถที่จะดูแลสุขภาพได้ด้วยตนเองที่บ้าน
และเสริมสร้างสุขภาวะให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดี

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Transportation allowance, Travel allowance