Medy Celes Co., Ltd.

Product Manager/ผู้จัดการด้านผลิตภัณท์

Medy Celes Co., Ltd.
Salary negotiable
Posted on 21 Jan 2021

Product Manager/ผู้จัดการด้านผลิตภัณท์

Medy Celes Co., Ltd.

Job Highlights

  • Marketing strategies and brand building
  • Min.3 yrs in product manager (Pharmaceutical)
  • Provident fund, Bonus, Insurance, Travel allowance

Job Description

POSITION OVERVIEW

Product manager will provide input into the Strategic and Tactical plan, contribute by implementation of strategic and tactical marketing
programs and material to expand brand presence and drive business objectives. The incumbent will be responsible for driving product strategy and growth,
overseeing product management routines, and overseeing the development of new initiatives that result in an innovative and highly-competitive product
offering.

Report to Marketing Manager 
Department Marketing

KEY RESPONSIBILITY

- Enhance product knowledge to sales team by educational program, training and presentation basis.
- Responsible for developing product presentation skills of sales representative.
- Working closely with the sales team to ensure the effectiveness of promotional plans and activities via product analysis and report.
- Responsible for document preparation and product presentation to hospital enlisting
- Enhance brand awareness to end user by multichannel engagement and communication.
- Enhance brand communication to KOLs by marketing engagement strategy.
- Strengthen and expand relationship with KOLs and key customers.
- Initiate marketing strategies and plans for the assigned products and ensure the implementation in line with corporate strategy and guideline.
- Responsible for brand building through a set of marketing strategies in order to ensure that customers are being communicated correctly.
- Marketing planning and executions, including marketing activities and marketing materials.
- Market survey/research to provide analysis on competitors’ activities and product positioning information.
- Ensure alignment of marketing activities within each sales territory with corporate marketing plan
- Analyzing customer feedback to improve marketing activities to increase sales effectiveness.
- Evaluating the outcome of advertising campaigns to ensure the effectiveness of the implementation of marketing activities.
- Execute and monitor the effectiveness of all marketing activities
- Manage and control the allocated marketing budget ensuring that promotional expenses are within agreed limit and spent effectively

Job Qualification

- Male/Female, Age 30-40 years old.
- Bachelor's degree in Pharmacy, MBA would be an advantage.
- At least 3 years of experience in product manager position and pharmaceutical business.
- Excellent presentation and training skill.
- Computer literate and strong command of both written and spoken English.
- Knowledge of marketing concepts, strategic thinking, strong interpersonal and communication skills.
- If have an experienced for Aesthetic, Beauty products, Cosmetic or Beauty clinic will be given special consideration.
- Ability to travel and with own transportation.

JOB INTERACTIONS AND INTERFACE :
This role interacts with internal staff in: sales department, finance, market Access & business intelligence, medical Affairs, human Resources.

Externally this position interacts with: health care professionals, KOLs.

WORKING CONDITIONS AND ENVIRONMENT:
Office based but with fairly frequent travel to attend meetings, customer visits, and conferences etc. within Thailand and internationally

MedyCeles Co., Ltd.
8th floor Sethiwan Tower 139 Rd, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500 Thailand   

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
3 years
Job Type
Full Time, Permanent

Company Overview

บริษัท เซเลส (ประเทศไทย) จำกัด

ก่อตั้งในปี 2547 โดยกลุ่มเภสัชกรไทยและผู้บริหารที่มีความตั้งใจในการประกอบธุรกิจและสร้างมาตรฐานการตลาดเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย ด้วยการสรรหาและจัดจำหน่ายยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ดูแลคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานจากเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย จากแหล่งผลิตที่มีศักยภาพสูงเพื่อเป็นทางเลือกในการรักษาในราคาที่ยุติธรรม

เซเลสฯ ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้บุกเบิกด้านเภสัชภัณฑ์ที่มีลักษณะ Biosim­i­lar ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เทียบเท่าผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีราคาสูง เซเลสฯ จะคัดเลือกเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือจากต่างประเทศ มุ่งเน้นชีวเภสัชภัณฑ์ เพื่อการรักษาโรคระบบประสาท กล้ามเนื้อ กระดูก และ มะเร็ง

ด้วยประสบการณ์ และความชำนาญในการทำการตลาดของผู้บริหารมานานกว่า 25 ปี ประกอบกับความต้องการในการใช้ผลิตภัณฑ์เทียบเท่าที่มีมากขึ้น อันเป็นผลมาจากข้อจำกัดในงบประมาณการจัดซื้อของหน่วยงานรัฐ ปัจจุบันเซเลสฯ ไดัรับความความไว้วางใจในการเป็นผู้จัดจำหน่ายและทำกิจกรรมทางการตลาดแต่เพียงผู้เดียวจากบริษัทยาชั้นนำของประเทศสาธารณเกาหลี เช่น Medy-Tox Inc, MedikanLtd., และ Benev จากประเทศสหรัฐอเมริกา

เซเลสฯ จะมุ่งมั่นในการเผยแพร่ข้อมูลและการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าและการรักษาที่ถูกต้อง ไปสู่วงกว้างและเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทยต่อไป

https://celestethailand.com

https://www.facebook.com/stratamed/

Additional Company Information

Benefits & Others
Five-day work week, Life insurance, Medical insurance, Performance bonus, Travel allowance