Pruksa Real Estate Public Company Limited

Precast Design Manager/Precast Design Manager

Pruksa Real Estate Public Company Limited
Salary negotiable
Posted on 23 Feb 2021

Precast Design Manager/Precast Design Manager

Pruksa Real Estate Public Company Limited

Job Highlights

  • วิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
  • ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
  • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม

Job Description

Job Purpose
บริหารจัดการงานวิศวกรรมโครงสร้างการออกแบบชิ้นส่วนสำเร็จรูปคอนกรีต (Precast Concrete) โดยรับผิดชอบวางแผนการทำงานออกแบบ การควบคุม การปฎิบัติงานของทีมงานเพื่อให้มีความถูกต้อง แล้วเสร็จทันเวลา และตรวจสอบความถูกต้องของงานก่อนส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาการทำงานออกแบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Responsibilities
  • บริหารจัดการงานออกแบบชิ้นส่วน Precast วางแผนงานภายในหน่วยงานให้สอดคล้องกับ Business Plan หรือ Operation Plan
  • บริหารจัดการงานคำนวณออกแบบโครงสร้างบ้านและทาวเฮาท์
  • วางแผนบริหารจัดการการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมต่อกระบวนการผลิต
  • ตรวจสอบการคำนวณงานออกแบบให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมพร้อมลงนามในแบบขออนุญาติและรายการคำนวณ เพื่อส่งขออนุญาติกับหน่วยงานราชการ
  • ศึกษานวัตกรรม Technology เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ และปรับปรุงกระบวนการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร
การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา
ประสบการณ์ ด้านการออกแบบด้านวิศวกรรม งานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญ วิศวกรโยธา

Additional Information

Career Level
Senior
Qualification
Degree
Years of Experience
10 years
Job Type
Permanent
Company Website
Job Functions

Company Overview

Pruksa Real Estate Public Company Limited

ประกอบธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยชั้นนำของประเทศไทย ผู้สรรค์สร้างพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยประเภท บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม  ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในต่างจังหวัดที่มีศักยภาพและการเจริญเติบโตสูง

ดำเนินธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ยอดขายสูงเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรที่มีความสามารถ มีศักยภาพ และพร้อมที่จะเรียนรู้ เข้าทำงานกับบริษัท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต

“พฤกษา ที่หนึ่งในใจคนไทย ที่หนึ่งในตลาด”

Additional Company Information

Benefits & Others
Medical insurance